Strona główna | Bezpieczeństwo | Zdolności NATO do działań ekspedycyjnych w przyszłym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego
Zdolności NATO do działań ekspedycyjnych w przyszłym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego
Autor: Mirosław Banasik
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-653-4
Data wydania: 2015
Liczba stron: 224/B5
Oprawa: miękka
Cena: 48,00 zł 43,20 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

W książce dokonano oceny posiadanych przez NATO zdolności w aspekcie aktualnie prowadzonych operacji oraz przez pryzmat Sił NATO. Wskazano na występujące braki oraz perspektywy wyeliminowania niektórych z nich. Opisano ograniczenia w możliwościach prowadzenia działań ekspedycyjnych na podstawie wniosków wynikających z oceny dowodzenia tymi działaniami. Scharakteryzowano środowisko bezpieczeństwa, a w nim środowisko operacyjne. Dokonano oceny zdolności, jakimi mogą dysponować przyszli oponenci NATO, co stanowiło podstawę do zdefiniowania wymagań wobec sił zbrojnych NATO prowadzących działania ekspedycyjne. Ponadto, przedstawiono ostateczne rezultaty przeprowadzonych analiz wyrażające się zidentyfikowaniem oraz scharakteryzowaniem kluczowych zdolności sił zbrojnych NATO, niezbędnych do prowadzenia działań ekspedycyjnych i skutecznego przeciwstawiania się prognozowanym zagrożeniom.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Istota i sposób rozwiązania problemu

Rozdział 2. Ocena posiadanych przez siły zbrojne NATO zdolności do działań ekspedycyjnych


2.1. Inicjatywy pozyskania zdolności do działań ekspedycyjnych w kontekście transformacji NATO
2.2. Ocena zdolności sił zbrojnych NATO w aspekcie zakończonych i aktualnie prowadzonych operacji
2.3. Ocena zdolności Sił Odpowiedzi NATO do prowadzenia działań ekspedycyjnych
2.4. Ocena zdolności dowodzenia działaniami ekspedycyjnymi NATO
2.5. Konkluzje

Rozdział 3. Wymagania wobec sił zbrojnych NATO w aspekcie przyszłego środowiska bezpieczeństwa

3.1. Czynniki kształtujące przyszłe środowisko bezpieczeństwa
3.2. Przyszłe środowisko operacyjne – wyzwania i zagrożenia dla sił zbrojnych NATO
3.3. Zdolności przyszłych oponentów ekspedycyjnych sił zbrojnych NATO
3.4. Wymagania wobec sił zbrojnych NATO wynikające z przyszłych wyzwań  i zagrożeń
3.5. Konkluzje

Rozdział 4. Pożądane zdolności sił zbrojnych NATO do prowadzenia działań ekspedycyjnych

4.1. Znaczenie zdolności w aspekcie prowadzenia przyszłej walki zbrojnej
4.2. Zdolności sił zbrojnych NATO
4.2.1. Zdolności do strategicznego reagowania i podtrzymania działań ekspedycyjnych
4.2.2. Zdolności do działania w różnych warunkach geograficznych, klimatycznych i środowiskowych
4.2.3. Zdolności do prowadzenia działań militarnych i adaptowania się do sytuacji
4.2.4. Zdolności do integrowania wysiłków oraz efektywnego i spójnego działania
4.2.5. Zdolności do prowadzenia działań w środowisku cywilnym
4.3. Konkluzje

Zakończenie

Literatura

Mirosław Banasik

doktor nauk humanistycznych, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, absolwent studiów doktoranckich Akademii Obrony Narodowej w Warszawie podyplomowych studiów polityki obronnej AON, podyplomowych studiów polityki obronnej Akademii Obrony NATO w Rzymie, studiów podyplomowych Politechniki Wrocławskiej, wyższych studiów AON oraz studiów inżynierskich Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze. Zajmował szereg stanowisk dowódczych i sztabowych. Dowodził m.in. 4 pułkiem przeciwlotniczym w Gubinie i 5 pułkiem przeciwlotniczym w Czerwieńsku. W karierze sztabowej zajmował m.in. stanowiska Zastępcy Szefa Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Dowództwa Wojsk Lądowych, Zastępcy Polskiego Narodowego Przedstawiciela Wojskowego przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił NATO w Europie, Szefa Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, a obecnie Zastępcy Szefa Centrum Operacyjnego MON. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, zarządzaniem kryzysowym oraz pozyskiwaniem nowych zdolności operacyjnych przez siły zbrojne.

prof. dr hab. inż. Maciej Marszałek:

Tematyka recenzowanej publikacji mieści się w głównym nurcie rozważań naukowych poświęconych Sojuszowi Północnoatlantyckiemu, który obecnie słusznie jest postrzegany przez ekspertów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego bardziej jako regionalna organizacja bezpieczeństwa niż jako typowy pakt polityczno-militarny. (...) W świetle przytoczonych argumentów należy stwierdzić, że problematyka monografii jest aktualna i powinna być przedmiotem rozważań o charakterze naukowym.

prof. dr hab. Bogusław Pacek:

(…) Autor kompleksowo, spójnie i przejrzyście zaprezentował zdolności do strategicznego reagowania i podtrzymywania działań ekspedycyjnych oraz do działań w różnych warunkach. W swojej publikacji dr Mirosław Banasik ciekawie przedstawił wymagane zdolności do prowadzenia operacji militarnych, w tym w środowisku cywilnym oraz zdolności do integrowania wysiłków oraz efektywnego i spójnego działania. (…)

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line