Strona główna | Bezpieczeństwo | Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki
Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki
Autor: Romuald Grocki
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-560-4
Data wydania: 2012
Liczba stron: 174/B5
Oprawa: miękka
Cena: 43,00 zł 38,70 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

W publikacji przedstawiono kompleksowo całokształt zagadnień dotyczących systemu zarządzania kryzysowego, ujmując poszczególne obszary jako elementy modelu dobrych praktyk. Na uwagę zasługuje uwzględnienie takich zagadnień jak standardowe procedury operacyjne, świadomość czy kwantyfikacja pojęć stosowanych w zarządzaniu kryzysowym, które do tej pory nie były w szerszym zakresie ujmowane w polskich wydawnictwach. Przedstawione rozwiązania są uniwersalne i mogą być stosowane i wykorzystywane, bez względu na zmiany prawne czy organizacyjne, gdyż podstawowe zasady są niezmienne. Mimo zastosowań w niektórych rozważaniach wzorów matematycznych, treść jest zrozumiała i czytelna, a ewentualne "opuszczenie" przez czytelnika rozważań matematycznych nie utrudni zrozumienia materiału.

ERRATA, str. 37

we wzorze:
- jest: 2Sk = ks & kn & kp & kt & ko & kr = 1
- powinno być: Sk = ks & kn & kp & kt & ko & kr = 1

Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Teoria zarządzania kryzysowego
 
1.1. Kryzys i sytuacja kryzysowa
1.1.1. Pojęcia podstawowe
1.1.2. Fazy sytuacji kryzysowej
1.1.3. Kryteria warunkujące powstanie sytuacji kryzysowej
1.1.3.1. Odległości w czasie
1.1.3.2. Skala zagrożenia (straty)
1.1.3.3. Waga zagrożenia
1.1.3.4. Prawdopodobieństwo
1.1.3.5. Czas trwania
1.1.3.6. Obszar
1.1.3.7. Możliwości reagowania
1.1.4. Źródła i przesłanki sytuacji kryzysowej
1.2. Definicja i proces zarządzania kryzysowego
1.3. Proces zarządzania kryzysowego
 
Rozdział 2. Dobre praktyki
 
2.1. Struktury zarządzania kryzysowego
2.1.1. Struktury administracyjne
2.1.1.1. Kierowanie
2.1.1.2. Współdziałanie
2.1.1.3. Informacja
2.1.2. Struktury techniczne
2.1.2.1. Monitoring
2.1.2.2. Komunikacja
2.1.2.3. Logistyka
2.1.2.4. Alarmowanie
2.2. Zarządzanie ryzykiem
2.2.1. Charakterystyka etapów procesu zarządzania ryzykiem
2.2.1.1. Planowanie
2.2.1.2. Ocena ryzyka
2.2.1.3. Identyfikacja ryzyka
2.2.1.4. Taksonomia zagrożeń
2.2.2. Analiza ryzyka
2.2.2.1. Prawdopodobieństwo
2.2.2.2. Straty
2.2.3. Ocena ryzyka
2.2.3.1. Kryteria akceptowalności
2.2.3.2. Metody reagowania
2.2.4. Decyzje
2.3. Strategia działania
2.3.1. Wariantowość działań
2.3.1.1. Kryterium czasu
2.3.1.2. Kryterium możliwości sił i środków
2.3.1.3. Kryterium skuteczności
2.4. Planowanie
2.4.1. Pojęcia podstawowe
2.4.2. Charakterystyka elementów planu
2.5. Standardowe Procedury Operacyjne
2.6. Współdziałanie
2.6.1. Model/relacje
2.6.2. Pomoc międzynarodowa
2.7. Świadomość społeczna
2.7.1. Ocena ryzyka a świadomość
2.7.2. Szkolenia a świadomość
2.8. Ćwiczenia
2.8.1. Pojęcia podstawowe
2.8.2. Cele ćwiczeń
2.8.3. Scenariusz
2.8.4. Wymagania dotyczące ćwiczenia
2.8.5. Proces planowania ćwiczenia
2.8.5.1. Harmonogram planowania ćwiczenia
2.8.5.2. Projekt planu ćwiczenia
2.8.5.3. Przebieg ćwiczenia
2.8.5.4. Ocena i wnioski
 
Zamiast podsumowania
Spis tabel
Spis wykresów
Spis rysunków
Spis fotografii
Bibliografia
Słownik terminów i wyrażeń

Romuald Grocki

absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), adiunkt w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Prowadzi wykłady na uczelniach krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w problematyce redukcji ryzyka zagrożeń, ochrony przed powodzią oraz zarządzania kryzysowego. Autor wielu książek i artykułów w kraju i zagranicą poświęconych zarządzaniu kryzysowemu, analizie ryzyka i ochronie przed powodziami. Uczestnik szkoleń z zarządzania kryzysowego, m.in. w USA, Szwecji i w Niemczech. W ramach współpracy z NATO brał udział w pracach Crisis Management Assessment Team NATO w Macedonii. Konsultant i międzynarodowy ekspert w projektach Banku Światowego, Unii Europejskiej i w innych międzynarodowych programach badawczych dotyczących prewencji zagrożeń.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line