Strona główna | Bezpieczeństwo | Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki
Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki
Autor: Konrad Raczkowski, Łukasz Sułkowski redakcja naukowa
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-325-0
Data wydania: 2014
Liczba stron: 247/B5
Oprawa: miękka
Cena: 55,00 zł 49,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Główną inspirację do powstania książki stanowił ósmy raport Światowego Forum Ekonomicznego pt. Global Risk 2013 opracowany na podstawie analizy 50 zagrożeń o charakterze globalnym, oparty na badaniu ponad 1 tys. ekspertów z całego globu. Ideą raportu było przybliżenie liderom sektora publicznego i prywatnego arkanów działania współczesnego świata celem budowy odporności narodowej na globalne zagrożenia. Finalnie w raporcie dokonano podziału globalnych zagrożeń na pięć grup: ekonomiczne, środowiskowe, geopolityczne, społeczne oraz technologiczne (…). Takie podejście umożliwiło zbudowanie spójnej monografii składającej się z sześciu rozdziałów odwzorowujących zarządzanie bezpieczeństwem z perspektywy określonych zagrożeń globalnych sformułowanych przez Światowe Forum Ekonomiczne. Rozdziały prezentują szeroko definiowaną perspektywę - od metodologicznej do kontekstu dziedzinowego i systemowego procesów zarządzania w różnych organizacjach systemu regulacyjnego i realnego gospodarki.

Publikacje serii wydawniczej Metody i techniki zarządzania:

2014:
- Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki
- Metody zarządzania marketingowego
- Metody zarządzania kulturą organizacyjną

2015:
- Metody zarządzania MŚP
- Metody i techniki zarządzania kapitałem ludzkim
- Metody zarządzania jakością
- Metody zarządzania przedsiębiorstwami rodzinnymi
- Metody zarządzania publicznego

Spis treści:

Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Wyzwania metodologiczne zarządzania bezpieczeństwem
Łukasz Sułkowski, Konrad Raczkowski  
   
Wstęp
1.1. Wyzwania klasyfikacji paradygmatów w naukach o zarządzaniu
1.2. Od ontologii do aksjologii zarządzania bezpieczeństwem
1.2.1. Wymiar ontologiczny
1.2.2. Wymiar epistemologiczny
1.2.3. Wymiar metodologiczny
1.2.4. Wymiar aksjologiczny
Wnioski
Bibliografia
 
Rozdział 2. Metody i techniki zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym  
Konrad Raczkowski  
   
Wstęp
2.1. Bezpieczeństwo ekonomiczne - zagadnienia wprowadzające
2.2. Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym
2.3. Metody zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym
2.3.1. Gospodarstwa domowe
2.3.2. Przedsiębiorstwa
2.3.3. Gospodarka narodowa z perspektywy instytucjonalnej
3.4. Wspólne techniki zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym
Wnioski
Bibliografia

Rozdział 3. Zarządzanie odpornością państwa na zagrożenia środowiska naturalnego
Bazyli Poskrobko, Tomasz Poskrobko
   
Wstęp
3.1. Zagrożenia w systemie środowisko
3.1.1. Antropogeniczne obciążenie środowiska
3.1.2. Nieprzystosowanie się do zmian klimatu
3.1.3. Zagrożenia wynikające z innych antropogenicznych obciążeń środowiska
3.1.4. Niebezpieczeństwo powrotu pandemii chorób zakaźnych
3.2. Pośrednie zagrożenia środowiska przyrodniczego
3.3. Zarządzanie odpornością państwa na globalne zagrożenia środowiska przyrodniczego
3.3.1. Pojęcie odporność na zagrożenia
3.3.2. Narzędzia zarządzania odpornością państwa na globalne zagrożenia
3.3.2.1. Nowe idee i koncepcje rozwoju społeczno-gospodarczego
3.3.2.2. Międzynarodowe regulacje prawne i programy działania
3.3.2.3. Strategia kształtowanie odporności państwa na globalne zagrożenia
3.4. Zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym państwa
3.4.1. Bezpieczeństwo ekologiczne w systemie bezpieczeństwa narodowego
3.4.2. System kierowania bezpieczeństwem ekologicznym
3.4.3. System wykonawczy systemu bezpieczeństwa ekologicznego
3.4.3.1. Monitoring zagrożeń
3.4.3.2. System reagowania
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 4. Metody zarządzania złożonymi zagrożeniami geopolitycznymi we współczesnym świecie
Czesław Mesjasz   
   
Wstęp
4.1. Złożoność współczesnego społeczeństwa
4.1.1. Definicje złożoności
4.1.2. Złożoność systemów społecznych
4.2. Interpretacje bezpieczeństwa
4.2.1. Ewolucja koncepcji bezpieczeństwa
4.2.2. Poszerzona i pogłębiona interpretacja bezpieczeństwa
4.2.3. Geopolityczne zagrożenia bezpieczeństwa
4.2.4. Zarządzanie bezpieczeństwem geopolitycznym - management czy governance?
4.3. Badania złożoności oraz teoria i polityka bezpieczeństwa
4.3.1. Systemowe cechy bezpieczeństwa
4.3.2. Teoria bezpieczeństwa a złożoność systemów społecznych
4.3.3. Opis i wyjaśnienie związków przyczynowo-skutkowych
4.3.4. Przewidywanie
4.3.5. Podejście normatywne
4.3.6. Retrospekcja i retrodykcja (backcasting - prognozy wygasłe)
4.3.7. Sterowanie i regulacja
4.4. Bezpieczeństwo i złożoność - przykłady
4.4.1. Związki bezpośrednie i pośrednie
4.4.2. Bezpośrednie i pośrednie związki pomiędzy międzynarodowym i globalnym bezpieczeństwem koncepcji systemów złożonych
4.4.3. Systemy złożone i rozszerzona koncepcja bezpieczeństwa
Wnioski
Bibliografia

Rozdział 5. Metody i techniki zarządzania bezpieczeństwem społecznym
Marek Lisiecki  
   
Wstęp
5.1. Metody i techniki identyfikowania i prognozowania zagrożeń dla bezpieczeństwa
społecznego oraz identyfikowania oczekiwań obywateli
5.2. Metody i techniki tworzenia prawa, konstruowania strategii działania, określania
zasobów finansowych na rzecz bezpieczeństwa społecznego
5.3. Metody i techniki tworzenia struktur organizacyjnych realizujących działania
prewencyjne, operacyjne, restrykcyjne
Wnioski
Bibliografia

Rozdział 6. Metody i techniki zarządzania bezpieczeństwem technologicznym
Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek   
   
Wstęp
6.1. Technologia i zagrożenia technologiczne
6.2. Podstawy teoretyczne zarządzania bezpieczeństwem technologicznym
6.3.  Metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu bezpieczeństwem  
technologicznym  
6.3.1.  Foresight technologiczny  
6.3.2.  Ocena oddziaływań technologii  
6.3.3.  Zarządzanie ryzykiem  
Wnioski  
Bibliografia  
   
Zakończenie  
   
O autorach

Konrad Raczkowski

dr hab. prof. nadzwyczajny w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi. Dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk oraz Kierownik Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Ekonomicznym. Wieloletni pracownik resortu finansów. W latach 2006?2011 Konsultant Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli. Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania oraz ekspert Kancelarii Sejmu. Stypendysta rządu Szwecji z zakresu zarządzania (2009), członek zwyczajny Brytyjskiej Akademii Zarządzania oraz współpracownik Instytutu Bezpieczeństwa i Polityki Rozwoju w Sztokholmie.

Łukasz Sułkowski

prof. zw. dr hab. nauk ekonomicznych. Profesor Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyrektor Akademickiego Centrum Rozwoju Społecznej Akademii Nauk i programu Clark University. Jest członkiem stowarzyszeń akademickich: Academy of Management (AM), Reseau Pays du, Groupe de Vysegrad (PGV), Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Prezydium PKA). Opublikował ponad 300 publikacji na temat poznawczych i metodologicznych problemów zarządzania i marketingu, zarządzania firmami rodzinnymi, kultury organizacyjnej i kapitału ludzkiego, zarządzania w sektorze medycznym.

 Wstecz
Koszyk pusty

Zaproszenie na Warszawskie Targi Książki

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia stoiska wydawnictwa Difin w dniach 17-20.05.2018.
Stoisko numer 5/BK.

Kiermasz taniej książki

Gdzie kupić

Facebook

 

Bestsellery

Dla przyszłych autorów


» Wydaj książkę w Difinie

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line