Strona główna | Bezpieczeństwo | Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego
Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego
Autor: Eugeniusz Nowak, Maciej Nowak
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-485-0
Data wydania: 2011
Liczba stron: 208/B5
Oprawa: miękka
Cena: 40,00 zł 20,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Zasadniczym zadaniem prezentowanego podręcznika jest zapewnienie jednolitej interpretacji definicji, pojęć i terminów z zakresu teorii bezpieczeństwa stosowanych w praktyce dydaktycznej na studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Pierwotne i współczesne postrzeganie bezpieczeństwa narodowego

1.1. Pierwotne (tradycyjne) znaczenie bezpieczeństwa
1.2. Współczesne pojęcie i zakres bezpieczeństwa narodowego
1.3. Podmiotowa i przedmiotowa struktura bezpieczeństwa narodowego
1.4. Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Polski

Rozdział 2. Bezpieczeństwo narodowe w teoriach stosunków międzynarodowych

2.1. Bezpieczeństwo według szkoły realistycznej
2.2. Bezpieczeństwo według teorii liberalnych
2.3. Bezpieczeństwo w teoriach postpozytywistycznych
2.4. Paradygmat biurokratyczny w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego
2.5. Behawiorystyczne poglądy na przyczyny wojen
2.6. Znaczenie broni jądrowej dla zapewnienia bezpieczeństwa

Rozdział 3. Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego

3.1. Ogólne pojęcie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego
3.2. Charakterystyka zagrożeń bezpieczeństwa narodowego

Rozdział 4. Bezpieczeństwo polityczne państwa

4.1. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa politycznego państwa
4.2. Wartości konstytuujące bezpieczeństwo polityczne państwa
4.3. Organizacja bezpieczeństwa politycznego Rzeczypospolitej Polskiej
4.3.1. Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze wewnętrznym
4.3.2. Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze zewnętrznym

Rozdział 5. Bezpieczeństwo militarne państwa

5.1. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa militarnego państwa
5.2. Wartości konstytuujące bezpieczeństwo militarne państwa
5.3. Organizacja bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej
5.3.1. Organy kierowania bezpieczeństwem militarnym Rzeczypospolitej Polskiej
5.3.2. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
5.3.3. Gospodarcze podstawy bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 6. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa

6.1. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
6.2. Ekonomizacja zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa
6.3. Wartości konstytuujące bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
6.4. Strategie kształtowania bezpieczeństwa ekonomicznego państwa

Rozdział 7. Bezpieczeństwo informacyjne państwa

7.1. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa informacyjnego państwa
7.2. Wartości konstytuujące bezpieczeństwo informacyjne państwa
7.3. Służby i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacyjne RP

Rozdział 8. Bezpieczeństwo społeczne państwa

8.1. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa społecznego państwa
8.2. Czynniki (kwestie) stanowiące o bezpieczeństwie społecznym państwa
8.3. Organizacja bezpieczeństwa społecznego państwa
8.3.1. Właściwości ogólne tworzenia bezpieczeństwa społecznego w państwie
8.1.2. Podmioty organizujące bezpieczeństwo społeczne w Polsce

Rozdział 9. Bezpieczeństwo ekologiczne państwa

9.1. Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa ekologicznego państwa
9.2. Ekologiczne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa
9.3. Organizacja bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce

Rozdział 10. Globalizacja a bezpieczeństwo państwa

10.1. Istota i współczesne postrzeganie globalizacji
10.2. Globalizacja jako wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa

Rozdział 11. Terroryzm a bezpieczeństwo państwa

11.1. Istota i współczesne postrzeganie terroryzmu
11.2. Terroryzm jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu RP
11.3. Charakterystyka najbardziej znanych organizacji terrorystycznych na świecie

Rozdział 12. Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

12.1. Właściwości ogólne zarządzania bezpieczeństwem narodowym
12.2. Zadania administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa narodowego
12.3. Organizacja zarządzania bezpieczeństwem narodowym RP

Załączniki

Słownik

Wykaz rysunków

Bibliografia

Eugeniusz Nowak

profesor nauk wojskowych, absolwent uczelni wojskowej w Sankt Petersburgu oraz studiów doktoranckich w Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie, ekspert w dziedzinie logistyki wojskowej oraz logistyki sytuacji kryzysowych. Posiada bogate doświadczenie w organizacji ćwiczeń z zarządzania kryzysowego i zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych. Autor wielu prac naukowo-badawczych z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz logistyki wojskowej. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Akademii Obrony Narodowej.

Maciej Nowak

doktor nauk wojskowych, absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, doktorat obronił w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa informacyjnego i technologii informatycznych, specjalista w zakresie zarządzania systemami informacyjnymi, modelowania i analizy systemów informatycznych. Jest nauczycielem akademickim w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki.

prof. dr hab. Jacek Pawłowski, Akademia Obrony Narodowej Wydział Bezpieczeństwa Narodowego:

(...) opiniowany podręcznik jest wartościową i znaczącą pozycją w prezentowanym zakresie przedmiotowym. Autorzy przedstawili w nim wiodące aspekty teorii bezpieczeństwa narodowego, wykorzystując swoją wiedzę i dorobek publicystyczny, a także literaturę przedmiotu. Dlatego uznaję, że podręcznik ten stanowić będzie cenną pomoc dydaktyczną dla nauczycieli akademickich i studentów na kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe.

 

 

 

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line