Strona główna | Bezpieczeństwo | Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski
Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski
Autor: Andrzej Wawrzusiszyn
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-749-3
Data wydania: 2012
Liczba stron: 202/B5
Oprawa: miękka
Cena: 42,00 zł 37,80 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

dr hab. Ryszard Stępień, prof. Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku:

Coraz częściej przedmiotem analiz naukowych stają się zagrożenia transgraniczne RP, międzynarodowe i krajowe podstawy prawne bezpieczeństwa transgranicznego Polski, a także transgraniczne bezpieczeństwo: gospodarcze, społeczne, militarne, kulturowe, informacyjne, polityczne itp. Z pewnością bardzo istotne jest także zarządzanie transgranicznym bezpieczeństwem terytorium Polski i rola różnych służb w działaniach transgranicznych, w tym zwłaszcza Straży Pożarnej, której znaczenie powinno być mocniej akcentowane. Dlatego też opracowanie autorstwa dr. Andrzeja Wawrzusiszyna należy uznać za niezwykle ważne zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. Posiada ono także walor aktualności, głównie ze względu na nasilanie się ruchu turystycznego na całym świecie.

dr hab. Bernard Wiśniewski, prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie:

Recenzowane opracowanie stanowi zwartą oraz prawidłowo skonstruowaną pod względem metodologicznym całość. (...) Rozważania Autora mogą być wykorzystane przez Straż Graniczną oraz instytucje wspierające ją w zakresie ochrony granic i kontroli ruchu granicznego. Za słuszny należy uznać podniesiony w pracy aspekt wielowymiarowości i złożoności współczesnych problemów transgranicznego bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Spis treści:
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Współczesny wymiar bezpieczeństwa
 
1.1. Ewolucja pojmowania bezpieczeństwa
1.2. Globalizacja a bezpieczeństwo
1.3. Miejsce bezpieczeństwa w edukacji
1.4. Bezpieczeństwo w percepcji grup dyspozycyjnych społeczeństwa
1.5. Zagrożenia współczesnego bezpieczeństwa
 
Rozdział 2. Straż Graniczna w ochronie granic Rzeczypospolitej Polskiej
 
2.1. Zadania, uprawnienia i struktura Straży Granicznej
2.2. System zarządzania granicą państwową
2.3. Straż Graniczna w warunkach Układu z Schengen
2.4. Mały ruch graniczny
 
Rozdział 3. Straż Graniczna wobec zagrożeń transgranicznych
 
3.1. Nielegalna migracja tranzytowa
3.2. Zagrożenia przemytnicze
3.3. Straż Graniczna wobec terroryzmu
3.4. Współpraca międzynarodowa Straży Granicznej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości transgranicznej
3.5. Współpraca Straży Granicznej ze służbami i instytucjami krajowymi w ramach zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz tabel, rysunków i wykresów

Andrzej Wawrzusiszyn

dr, adiunkt Katedry Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i studiów podyplomowych. Wieloletni oficer Wojska Polskiego i Straży Granicznej piastujący stanowiska dydaktyczne i kierownicze. W ramach działalności naukowej specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa narodowego, zarządzania bezpieczeństwem, edukacji dla bezpieczeństwa oraz zagadnień współczesnej wiedzy i szkolnictwa wyższego. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Towarzystwa Wiedzy Obronnej.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line