Strona główna | Bezpieczeństwo | Świat wobec wyzwań i zagrożeń w drugiej dekadzie XXI wieku
Świat wobec wyzwań i zagrożeń w drugiej dekadzie XXI wieku
Autor: Bogdan Panek, Roman Stawicki
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-696-7
Data wydania: 2018
Liczba stron: 300/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Celem publikacji jest określenie dynamiki wyzwań i zagrożeń środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego w drugiej dekadzie XXI wieku oraz ich wpływu na przyszły kształt, funkcjonowanie oraz praktyczne działania państw i organizacji międzynarodowych.

Starano się w niej przedstawić w komunikatywny sposób potencjalne i realne zagrożenia, z którymi mamy do czynienia w drugiej dekadzie XXI wieku, a niestety nie posiadamy wymaganych zdolności, by im skutecznie przeciwdziałać. Dokonano w niej także prognozy środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego do 2035 roku (z określeniem trendów, szans, wyzwań, ryzyk oraz zagrożeń).

Spis treści

Wstęp
                                                                                                                                      Rozdział 1
Środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego w drugiej dekadzie XXI wieku

Bogdan Panek

1.1. Trendy, wyzwania i ryzyka
1.2. Powrót do zimnej wojny
1.3. Zmiana architektury bezpieczeństwa europejskiego
1.4. Konkluzje

Rozdział 2
Rosyjska wojna hybrydowa na Ukrainie i zaangażowanie militarne w Syrii

Bogdan Panek
2.1. Praktyczny wymiar rosyjskiej wojny hybrydowej podczas konfliktu na Ukrainie
2.2. Potencjalne zagrożenia wynikające z wojny hybrydowej i możliwości obrony
2.3. Kulisy interwencji militarnej Federacji Rosyjskiej w Syrii
2.4. Konkluzje

Rozdział 3
Masowe migracje i uchodźstwo w dobie globalizacji                                                               

Bogdan Panek

3.1. Wprowadzenie do problematyki globalizacji 
3.2. Konsekwencje globalizacji
3.3. Zmiany klimatyczne, degradacja środowiska naturalnego i migracja
3.4. Wojna i przemoc jako przyczyny uchodźstwa
3.5. Polityka migracyjna i rozwoju
3.6.Konkluzje                                                                                                                              

Rozdział 4
Uchodźcy a bezpieczeństwo Polaków

Roman Stawicki

4.1. Wprowadzenie do problematyki migracji i uchodźstwa
4.2. Zarys metodologii badań i charakterystyka respondentów
4.3. Kim są uchodźcy i czy należy im pomagać?
4.4. Stosunek studentów do przyjmowania i pomagania uchodźcom
4.5. Poziom dystansu społecznego wobec imigrantów
4.6. Zagrożenia dla bezpieczeństwa a uchodźcy
4.7. Konkluzje

Rozdział 5
Bezpieczeństwo w świetle korupcji na przykładzie Polski

Paweł Chodak

5.1. Wprowadzenie do problematyki korupcji
5.2. Korupcja w polskim systemie prawnym
5.3. Skala korupcji w Polsce
5.4. Obszary funkcjonowania państwa najbardziej narażone na korupcję
5.5. Badania opinii publicznej na temat korupcji w Polsce
5.6. Skutki przestępczości korupcyjnej dla bezpieczeństwa państwa
5.7. Konkluzje

Rozdział 6
Proliferacja BMR zagrożeniem bezpieczeństwa w świetle działań terrorystycznych  

Jerzy Zawisza, Janusz Sztanc

6.1. Terroryzm zagrożeniem bezpieczeństwa międzynarodowego
6.2. Walka z terroryzmem
6.3. Instytucje państwa zwalczające akty terroryzmu na obszarze RP
6.4. Proliferacja broni masowego rażenia zagrożeniem bezpieczeństwa międzynarodowego 6.5. Konkluzje                                                                                                                           

Rozdział 7
Zagrożenia ekologiczne – konflikty, przemoc i inne następstwa społeczne        

Jerzy Bieńkowski

7.1. Wprowadzenie do problematyki zagrożeń ekologicznych
7.2. Pojęcie zagrożeń ekologicznych, ich zasięg i potrzeba współpracy międzynarodowej
7.3. Charakterystyka wybranych zagrożeń ekologicznych, ich przyczyn i następstw
7.4. Konflikty, przemoc i inne skutki zagrożeń ekologicznych
7.5. Konkluzje

Rozdział 8
Wyzwania i zagrożenia wobec człowieka w perspektywie zarządzania humanistycznego i nauk o bezpieczeństwie

Edmund Szweda

8.1. Wprowadzenie do problematyki zarządzania humanistycznego i nauk o bezpieczeństwie 8.2. Zarządzanie humanistyczne dla człowieka i organizacji
8.3. Zagrożenia i wyzwania wobec człowieka w jego przestrzeniach bezpieczeństwa
8.4. Zarządzanie humanistyczne w naukach o bezpieczeństwie
8.5. Konkluzje

Rozdział 9
Megatrendy – prognoza przyszłości do roku 2035

Mirosław Banasik

9.1. Wprowadzenie do problematyki prognozowania przyszłości
9.2. Demografia
9.3. Środowisko naturalne
9.4. Nowoczesne technologie
9.5. Zjawiska noszące cechy globalnego szoku
9.6. Cyberprzestrzeń
9.7. Inne zjawiska noszące cechy globalnego szoku
9.8. Konkluzje

Zakończenie                                                                                                                                  

Bibliografia

 

 

Bogdan Panek

dr hab. nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Państwa Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu.

Roman Stawicki

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Przez ponad 27 lat pełnił służbę w Policji, w tym przez 12 lat na stanowiskach kierowniczych. W tym czasie był uczestnikiem krajowych i zagranicznych szkoleń zawodowych dotyczących różnych obszarów zarządzania bezpieczeństwem. Obecnie adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Zainteresowania naukowe: migracje przymusowe, profilaktyka społeczna, bezpieczeństwo społeczności lokalnych, negocjacje w bezpieczeństwie, zarządzanie organizacją oraz zasobami ludzkimi.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line