Strona główna | Bezpieczeństwo | Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski
Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski
Autor: Przemysław Wywiał
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-108-5
Data wydania: 2016
Liczba stron: 175/B5
Oprawa: miękka
Cena: 42,00 zł 37,80 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Publikacja dotyczy analizy bogatych doświadczeń Polski i innych krajów we włączaniu organizacji społecznych o charakterze proobronnym w system bezpieczeństwa narodowego oraz współczesnych wyzwań i możliwości udziału tego typu organizacji w budowie nowoczesnego systemu bezpieczeństwa, w tym powszechnej Obrony Terytorialnej.

Autor zaprezentował historyczne i współczesne poglądy na ten problem wraz z omówieniem wniosków dla budowy bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku. Temat wydaje się bardzo aktualny w kontekście zapowiedzi czynionych przez polityków tworzenia jakiejś formy terytorialnej organizacji wojskowej i oparcie jej (częściowo lub niemal całkowicie) na organizacjach paramilitarnych.

Książka zainteresuje zarówno polityków i samorządowców, jak i członków organizacji proobronnych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Społeczeństwo obywatelskie jako fundament budowy bezpieczeństwa narodowego RP

1.1. Społeczeństwo w budowie systemu bezpieczeństwa narodowego – podstawowe pojęcia
1.2. Powszechna obrona i ochrona narodowa podstawą tworzenia bezpieczeństwa narodowego
1.3. Organizacje pozarządowe w wybranych dziedzinach bezpieczeństwa

Rozdział 2. Organizacje społeczne w budowie bezpieczeństwa Polski w świetle doświadczeń historycznych

2.1. Polskie organizacje paramilitarne przed wybuchem I wojny światowej
2.2. Każdy żołnierz obywatelem, każdy obywatel żołnierzem: organizacje społeczne w realizacji programu „Naród pod bronią” w II Rzeczypospolitej
2.3. Organizacje społeczne jako fundament Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej
2.4. Organizacje społeczne w systemie obronnym PRL-u

Rozdział 3. Funkcjonowanie organizacji proobronnych w wybranych krajach demokratycznych

3.1. Szwecja
3.2. Estonia
3.3. Litwa
3.4. Finlandia

Rozdział 4. Potencjał organizacji proobronnych w Polsce

4.1. Klasyfikacja i charakterystyka organizacji proobronnych
4.2. Aktywność organizacji proobronnych – wybrane przykłady

Rozdział 5. Współpraca organizacji proobronnych z Siłami Zbrojnymi

5.1. Prawne uregulowania współpracy wojska i organizacji proobronnych
5.2. Współpraca organizacji proobronnych i Wojska Polskiego w świetle podpisanych umów – wybrane przykłady

Rozdział 6. Federacja Organizacji Proobronnych

6.1. Geneza i założenia funkcjonowania Federacji Organizacji Proobronnych
6.2. Powstanie Federacji i jej cele
6.3. Struktura Federacji

Rozdział 7. Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej

7.1. Powstanie i cele stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl
7.2. Szkolenie wojskowe
7.3. Kampania „Odbudujmy Armię Krajową!”
7.4. Projekt Krajowego Systemu Obrony Narodowej

Rozdział 8. Organizacje kombatanckie w edukacji patriotycznej i obywatelskiej

8.1. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
8.2. Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
8.3. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
8.4. Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej

Wnioski

Bibliografia

Aneks

Przemysław Wywiał

dr, pracownik w Katedrze Konfliktów Zbrojnych i Społecznych Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


Z recenzji prof. AON dr hab. Aleksandry Skrabacz:

Książka podejmuje niezmiernie ważny i aktualny temat włączenia organizacji proobronnych, a tym samym bezpośrednio obywateli, w system bezpieczeństwa narodowego Polski. (…) Publikacja zawiera niezbędną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa narodowego, w tym dotyczącą jego genezy i istoty funkcjonowania oraz powszechnej obrony narodowej, której istotnym elementem są organizacje społeczne o charakterze proobronnym. (…) odczuwany jest deficyt wydawnictw, które prezentowałyby w sposób całościowy i praktyczny funkcjonowanie organizacji paramilitarnych i obronnych. Lukę tę wypełnia autor recenzowanego materiału, oddając do druku publikację o niewątpliwych walorach poznawczych, porządkujących i wyjaśniających.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line