Strona główna | Bezpieczeństwo | Operacje utrzymania i wymuszania pokoju w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego
Operacje utrzymania i wymuszania pokoju w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego
Autor: Maciej Marszałek
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-347-2
Data wydania: 2014
Liczba stron: 217/B5
Oprawa: miękka
Cena: 46,00 zł 41,40 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Operacje utrzymania i wymuszania pokoju należy uznać za wyjątkowo ważny instrument rozwiązywania nawet najbardziej złożonych konfliktów zbrojnych zarówno wewnętrznych, jak i międzypaństwowych. W bliższej i średniej perspektywie czasowej operacje te staną się głównym przedmiotem zaangażowania sił zbrojnych państw ceniących wolność, demokrację i ochronę praw człowieka. Jednym z głównych wykonawców, szczególnie operacji wymuszania pokoju jest i pozostanie Sojusz Północnoatlantycki.

Prezentowana książka stanowi ukoronowanie kilkuletnich badań naukowych poświęconych operacjom wsparcia pokoju, a przede wszystkim utrzymania oraz wymuszania pokoju. Książka ta oprócz solidnie przeprowadzonego studium przypadków najważniejszych operacji utrzymania pokoju, a także operacji wymuszania pokoju w okresie zimnej wojny oraz po jej zakończeniu obejmuje także prognozę wymienionych operacji w bliższej i średniej perspektywie czasowej.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Istota operacji wsparcia pokoju  

1.1. Ogólne założenia operacji wsparcia pokoju   
1.2. Prawne podstawy operacji wsparcia pokoju  
1.3. Założenia operacyjne   
1.4. Uwarunkowania operacji wymuszania i utrzymania pokoju   
1.5. Konkluzje  

Rozdział 2. Operacje utrzymania pokoju w okresie zimnej wojny i po jej zakończeniu  

2.1. Operacje utrzymania pokoju w okresie zimnej wojny   
2.1.1. UNEF I jako pierwsza tradycyjna operacja utrzymania pokoju  
2.1.2. Tradycyjna operacja utrzymania pokoju na Cyprze – UNICYP   
2.2. Operacje utrzymania pokoju po rozpadzie dwubiegunowego układu sił na świecie   
2.2.1. Operacja utrzymania pokoju w Bośni i Hercegowinie – UNPROFOR   
2.3. Przyszłe operacje utrzymania pokoju   
2.4. Konkluzje  

Rozdział 3. Operacje wymuszania pokoju

3.1. Wymuszanie pokoju w okresie zimnej wojny
3.1.1. Interwencja w Kongo (1960–1964)  
3.1.2. Interwencja w rejonie Zatoki Perskiej (1990–1991)
3.2. Studium wybranych operacji wymuszania pokoju po zakończeniu zimnej wojny
3.2.1. Operacja IFOR, SFOR w Bośni i Hercegowinie
3.2.2. Sojusznicza operacja powietrzna w Kosowie (marzec–czerwiec 1999)
3.2.3. Operacja KFOR w Kosowie (1999–?)
3.2.4. Operacja ISAF w Afganistanie
3.3. Przyszłe operacje wymuszania pokoju
3.4. Konkluzje

Zakończenie

Załącznik 1

Bibliografia

Spis ilustracji i tabel

Maciej Marszałek

pracownik naukowo-dydaktyczny oraz dziekan (2010–2015) Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Poprzednio dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON (2008–2010). Członek Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, sojuszniczego programu NATO DEEP Georgia oraz PfP Emerging Security Challenges Working Group. Aktywnie uczestniczył w wielu naukowych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Zainteresowania naukowe ukierunkowuje głównie na problematykę zarządzania kryzysowego w wymiarze międzynarodowym (NATO, UE, ONZ), operacje wsparcia pokoju, ich istocie, planowaniu oraz wykonaniu. Autor i współautor wielu publikacji poświęconych tej problematyce.


płk prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej:

(…) recenzowane opracowanie wnosi istotne uporządkowanie w systemie wiedzy dotyczącej kompleksowego rozwiązywania sytuacji kryzysowych, których istotnymi narzędziami są operacje utrzymania pokoju i operacje wymuszania pokoju. Część prognostyczną uznaję za unikatową nie tylko w skali krajowej, a także i międzynarodowej.

Po zapoznaniu się z przedstawioną do recenzji publikacją uważam, że będzie ona stanowiła cenną pozycję na polskim rynku wydawniczym. Z pewnością wypełnia ona istniejącą lukę w systemie wiedzy poświęconej operacjom wsparcia pokoju, a szczególnie opisanym w książce dwóm charakterystycznym kategoriom z tego zbioru – utrzymania pokoju i wymuszania pokoju. Jej wartość merytoryczną z pewnością podnosi część prognostyczna, której jak do tej pory nie podjął się żaden z autorów zajmujących się tą problematyką.

W mojej ocenie książka profesora Macieja Marszałka z pewnością zostanie zakwalifikowana do literatury podstawowej w przedmiocie „Operacje wsparcia pokoju”, który jest prowadzony na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line