Strona główna | Archiwum | Operacje reagowania kryzysowego NATO. Istota Uwarunkowania Planowanie
Operacje reagowania kryzysowego NATO. Istota Uwarunkowania Planowanie
Autor: Maciej Marszałek
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-845-2
Data wydania: 2013
Liczba stron: 273/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Fundamentalna publikacja z zakresu zarządzania kryzysowego w wymiarze międzynarodowym. Książka odkrywa oblicze sił zbrojnych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sił, które walczą o utrzymanie międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju oraz niosą pomoc cierpiącej ludności cywilnej i państwom dotkliwie poszkodowanym w wyniku coraz częściej nawiedzających kulę ziemską katastrof naturalnych.

Spis treści
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Ogólne założenia zarządzania kryzysowego Sojuszu Północnoatlantyckiego w wymiarze międzynarodowym
 
1.1. Geneza zaangażowania Sojuszu Północnoatlantyckiego w rozwiązywanie sytuacji kryzysowych na świecie
1.2. Współpraca Sojuszu Północnoatlantyckiego z innymi organizacjami międzynarodowymi
1.3. Strategiczny kontekst operacji reagowania kryzysowego NATO i istota zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
1.4. System zarządzania kryzysowego i zakres operacji reagowania kryzysowego spoza artykułu 5. Traktatu waszyngtońskiego
1.5. Konkluzje
 
Rozdział 2. Podstawy operacji reagowania kryzysowego i ich reguły
 
2.1. Fundamentalne reguły reagowania kryzysowego
2.2. Inne reguły reagowania kryzysowego
2.3. Czynniki planowania operacji reagowania kryzysowego
2.4. Konkluzje
 
Rozdział 3. Operacje wsparcia pokoju NATO
 
3.1. Podstawy operacji wsparcia pokoju
3.2. Zapobieganie konfliktom
3.3. Operacje tworzenia pokoju
3.4. Operacje wymuszania pokoju
3.5. Operacje utrzymania pokoju
3.6. Operacje budowania pokoju
3.7. Konkluzje
 
Rozdział 4. Inne operacje reagowania kryzysowego spoza art. 5. Traktatu waszyngtońskiego
 
4.1. Zwalczanie zagrożeń nieregularnych
4.2. Zwalczanie terroryzmu
4.3. Wsparcie władz cywilnych
4.4. Wsparcie operacji humanitarnych
4.5. Sankcje i embarga
4.6. Zapewnienie swobody żeglugi i przelotów
4.7. Operacje ewakuacyjne
4.8. Operacje wycofania sił
4.9. Poszukiwanie i ratownictwo
4.10. Konkluzje
 
Rozdział 5. Planowanie operacji reagowania kryzysowego spoza art. 5 Traktatu waszyngtońskiego
 
5.1. Proces zarządzania kryzysowego
5.2. Planowanie operacyjne
5.3. Wybrane aspekty (czynniki) merytoryczne planowania operacji o charakterze reagowania kryzysowego spoza artykułu 5. Traktatu waszyngtońskiego
5.4. Konkluzje
 
Rozdział 6. Rola sił zbrojnych NATO w operacjach reagowania kryzysowego spoza artykułu 5. Traktatu waszyngtońskiego
 
6.1. Polityczno-operacyjne uwarunkowania oraz istota formowania sił zadaniowych
6.2. Siły pokojowe jako podmiot wykonawczy operacji utrzymania pokoju
6.3. Rola sił zadaniowych w operacjach przeciwpowstańczych
6.4. Konkluzje
 
Zakończenie
Bibliografia
Załącznik 1. Wysunięta baza operacyjna i tymczasowe miejsca bezpieczne
Załącznik 2. Organizacja sił ewakuacyjnych i ich zadania
Spis rysunków
Spis tabel

Maciej Marszałek

pracownik naukowo-dydaktyczny oraz dziekan (2010–2015) Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Poprzednio dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON (2008–2010). Członek Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, sojuszniczego programu NATO DEEP Georgia oraz PfP Emerging Security Challenges Working Group. Aktywnie uczestniczył w wielu naukowych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Zainteresowania naukowe ukierunkowuje głównie na problematykę zarządzania kryzysowego w wymiarze międzynarodowym (NATO, UE, ONZ), operacje wsparcia pokoju, ich istocie, planowaniu oraz wykonaniu. Autor i współautor wielu publikacji poświęconych tej problematyce.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line