Strona główna | Bezpieczeństwo | Ochrona ludności. Zarządzanie kryzysowe
Ochrona ludności. Zarządzanie kryzysowe
Autor: Krzysztof R. Zieliński
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-449-9
Data wydania: 2017
Liczba stron: 152/B5
Oprawa: miękka
Cena: 39,00 zł 35,10 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Książka jest wynikiem doświadczeń zawodowych Autora oraz prowadzonych przez niego badań nad problematyką ochrony ludności, obrony cywilnej i roli zarządzania kryzysowego w tej sferze działania państwa. W publikacji zostały opisane pojęcia ochrony ludności i obrony cywilnej w kontekście pochodzenia leksykalnego, badań teoretycznych i doświadczeń praktycznych. Przedstawiono w niej również zależności pomiędzy ochroną ludności/obroną cywilną a zarządzaniem kryzysowym, stanowiącym swego rodzaju narzędzie do realizacji powinności państwa w tej sferze. Ponadto zwrócono uwagę na dość nową dziedzinę działań z zakresu zarządzania kryzysowego – ciągłość działania, ważną dla funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem w państwie.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Bezpieczeństwo i zagrożenia

1.1. Bezpieczeństwo – rozumienie pojęcia
1.2. Obiektywne i subiektywne aspekty bezpieczeństwa
1.3. Zagrożenia i ich typologia
1.3.1. Zagrożenia – pojęcie
1.3.2. Typologie zagrożeń

Rozdział 2. Zarządzanie kryzysowe

2.1. Kryzys, sytuacja kryzysowa – pojęcia i definicje
2.2. Zarządzanie kryzysowe – pojęcie i definicja
2.3. Etap (fazy) zarządzania kryzysowego
2.4. Ryzyko wystąpienia zagrożeń, sytuacji kryzysowych, kryzysów
2.4.1. Ocena ryzyka
2.4.2. Matryce ryzyka i kryteria jego akceptacji
2.5. Zagrożenia/sytuacje kryzysowe/kryzysy – wyzwania i szanse

Rozdział 3. Obrona cywilna i ochrona ludności – aspekty teoretyczne

3.1. Obrona cywilna
3.1.1. Obrona cywilna – pochodzenie leksykalne
3.1.2. Obrona cywilna – pochodzenie definicyjne
3.2. Ochrona ludności
3.2.1. Ochrona ludności – pochodzenie leksykalne
3.2.2. Ochrona ludności – dylematy definicyjne
3.2.3.  Propozycje definiowania ochrony ludności w  projektach regulacji prawnych
3.3. Funkcje obrony cywilnej i ochrony ludności

Rozdział 4. Istota i pojęcie ochrony ludności i obrony cywilnej w kontekście zarządzania kryzysowego

4.1. Podmioty i zadania ochrony ludności/obrony cywilnej oraz warunki wykonywania tych zadań
4.2. Współzależność między ochroną ludności/obroną cywilną a zarządzaniem kryzysowym

Rozdział 5. Utrzymanie ciągłości działania

5.1. Istota ciągłości działania
5.2. Zarządzanie ciągłością działania
5.3. Modelowe zapewnienie ciągłości działania
5.4. Zarządzanie ryzykiem w ciągłości działania
5.5. Organizacyjne aspekty ciągłości działania w kontekście zarządzania kryzysowego

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Krzysztof R. Zieliński

dr inż., oficer pożarnictwa, absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W trakcie ponad 35 lat służby w Państwowej Straży Pożarnej zajmował stanowiska związane z organizacją i prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych oraz międzynarodowej pomocy ratowniczej i humanitarnej. Ostatnie lata służby w Państwowej Straży Pożarnej poświęcił współtworzeniu nowej formuły obrony cywilnej. Szczególnie interesował się kwestiami szkolenia kadr na potrzeby obrony cywilnej/ochrony ludności oraz budową nowoczesnych systemów ostrzegania i alarmowania ludności, jak również realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na rzecz ochrony ludności. Autor wielu artykułów poświęconych problematyce obrony cywilnej, edukacji dla bezpieczeństwa i analizie ryzyka. Obecnie prowadzi działalność dydaktyczną w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, tematycznie związaną z bezpieczeństwem, ochroną ludności oraz systemami ratowniczymi.


prof. dr hab. Marian Cieślarczyk:

(…) Autor zwraca uwagę m.in. na to, że współcześnie ochrona ludności nabiera nowego znaczenia. Nie może być ona postrzegana jako ochrona tylko przed typowymi (klasycznymi) zagrożeniami, ale również przed zagrożeniami asymetrycznymi, technologicznymi i związanymi z użyciem broni masowego rażenia (…). Słusznie podkreślono w książce, że zarówno regulacje formalne, jak również działania praktyczne związane z ochroną ludności powinny mieć charakter systemowy.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line