Z powodu awarii telefonów prosimy o kontakt z nami przez numer
533 329 406.

Za utrudnienia przepraszamy
Wydawnictwo Difin

 

Strona główna | Bezpieczeństwo | Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego
Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego
Autor: Waldemar Kitler, Tomasz Kośmider redakcja naukowa
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-035-4
Data wydania: 2015
Liczba stron: 372/B5
Oprawa: miękka
Cena: 68,00 zł 61,20 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Akademia Obrony Narodowej we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi podjęła badania, których celem stało się zdiagnozowanie stanu teorii i praktyki bezpieczeństwa narodowego oraz określenie jego głównych kierunków rozwoju. Rezultaty podjętych badań zawiera proponowana książka, która stanowi propozycję nowych i efektywnych formuł badawczych oraz edukacyjnych. Publikacja, ze względu na poruszaną problematykę dotyczącą tożsamości właściwej naukom o bezpieczeństwie oraz o związanych z nią: metodologii, paradygmatów oraz kierunków badań i kształcenia, stanowi unikatową pozycję na rynku wydawniczym.

Spis treści:

Wstęp

Część I. Nauki o bezpieczeństwie – nowa perspektywa metodologiczna

Rozdział 1. Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie (Ryszard Wróblewski)
Rozdział 2. Bariery metodologiczne w badaniach nad bezpieczeństwem narodowym (Piotr Sienkiewicz)
Rozdział 3. Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego w warunkach globalizacji (Ryszard Jakubczak)
Rozdział 4. Badanie bezpieczeństwa międzynarodowego (Mirosław Minkina, Malina Kaszuba)
Rozdział 5. Wprowadzenie do teorii walki cywilizacji w naukach o bezpieczeństwie (Cezary Smuniewski)
Rozdział 6. Antropologia teoretyczno-metodologicznych kompozycji i dekompozycji tożsamości bezpieczeństwa narodowego (Włodzimierz Chojnacki)
Rozdział 7. Bezpieczeństwo narodowe a bezpieczeństwo państwa. Niektóre aspekty teorii bezpieczeństwa (Jan Czaja)
Rozdział 8. Problem tożsamości bezpieczeństwa w świetle etymologii języka polskiego (Michał Brzeziński)

Część II. Nauki o bezpieczeństwie a inne dyscypliny nauki

Rozdział 1. Transdyscyplinarność badań w naukach o bezpieczeństwie i w naukach o obronności (Waldemar Kitler)
Rozdział 2. Przedmiot, zakres i miejsce nauk o bezpieczeństwie wśród innych dyscyplin naukowych (Krzysztof Cebul)
Rozdział 3. Podmiotowo-przedmiotowe ramy analizy bezpieczeństwa a jego naukowa multidyscyplinarność (Lech Chojnowski)
Rozdział 4. Jak budować tożsamość nauk o bezpieczeństwie (Karolina Julia Helnarska)
Rozdział 5. Nauki o bezpieczeństwie a nauki policyjne (Krzysztof Łojek)
Rozdział 6. Dorobek teorii organizacji i zarządzania w projektowaniu systemów bezpieczeństwa – pętla implementacyjna (Paweł Gromek)
Rozdział 7. Dylematy metodologicznej triady: bezpieczeństwo, gospodarka, władza państwowa (Remigiusz Lewandowski)

Część III. Między teorią a praktyką dydaktyczną

Rozdział 1. Standard w kształceniu i szkoleniu jako instrument podnoszenia jakości w edukacji dla bezpieczeństwa (Robert Rybak)
Rozdział 2. O niektórych problemach epistemologicznych i semantycznych w dydaktyce bezpieczeństwa (Marian Lutostański)
Rozdział 3. Dorobek nauk o bezpieczeństwie a rozwój kierunku kształcenia bezpieczeństwo narodowe z perspektywy Akademii Obrony Narodowej (Tomasz Kośmider, Krzysztof Gąsiorek)
Rozdział 4. Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności – kilka uwag (Waldemar Rezmer)
Rozdział 5. Kształcenie na poziomie wyższym w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego – moda czy realna potrzeba? (Andrzej Misiuk)
Rozdział 6. Projektowanie programów studiów jako element rozwoju kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (Agata Tyburska)

Zakończenie

Summary

Indeks nazwisk

Nie znaleziono szczegółowych informacji o autorze

Prof. dr hab. inż. Ryszard Szpyra :

(…) Autorzy przeszukują różne obszary naukowej aktywności z punktu widzenia nauk o bezpieczeństwie i wnoszą rezultaty tych poszukiwań badawczych, rozbudowując gmach wiedzy nauk o bezpieczeństwie. W opracowaniu zawarto szereg hipotez i propozycji, które dopiero przyszłość zweryfikuje, jednakże samo ich naukowe sformułowanie stanowi istotny dorobek naukowy.
 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Glen:

Recenzowana monografia, zbierająca wyniki badań reprezentantów wszystkich liczących się ośrodków naukowych eksplorujących tematykę bezpieczeństwa narodowego, wnosi istotny wkład w budowanie tożsamości nauk o bezpieczeństwie w kontekstach twórczym i kształcącym. W mojej ocenie jedynie naukowe ścieranie się różnych podejść poznawczych może doprowadzić nasze środowisko do zbudowania paradygmatu nowej, liczącej formalnie zaledwie 4 lata dyscypliny naukowej. (…) pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni oraz doktoranci otrzymają dzieło poszerzające postrzeganie przedmiotu badań, metod oraz języka właściwego naukom o bezpieczeństwie.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line