Strona główna | Bezpieczeństwo | Kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa narodowego
Kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa narodowego
Autor: Jarosław Gryz, Aneta Nowakowska-Krystman, Łukasz Boguszewski
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-459-8
Data wydania: 2017
Liczba stron: 208/B5
Oprawa: miękka
Cena: 45,00 zł 40,50 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Autorzy książki tworzą podstawy wiedzy z zakresu określenia oraz posługiwania się w praktyce terminem  „kluczowe  kompetencje  systemu  bezpieczeństwa  narodowego”. Monografia w sposób nowatorski wypełnia lukę wiedzy w obszarze kreowania środowiska systemu. Jej rezultatem jest trwały efekt w postaci podnoszenia kwalifikacji kadr zajmujących się problematyką bezpieczeństwa w Polsce w różnego typach instytucjach państwa.

Książka adresowana jest do pracowników i funkcjonariuszy administracji rządowej i wojska.

Spis treści:

Wykaz skrótów 

Wprowadzenie 

Rozdział  1

Bezpieczeństwo narodowe w ujęciu kompetencyjnym  

1.1. Państwo i jego bezpieczeństwo  

1.2. Metodologiczne podstawy ujęcia kompetencyjnego  

1.3. Wymiar kompetencyjny państwa, bezpieczeństwa i interesów narodowych 

1.3.1. Kreowanie polityki bezpieczeństwa narodowego  

1.3.2. System bezpieczeństwa narodowego RP 

Rozdział  2

Kompetencje wybranych procesów zapewniania bezpieczeństwa narodowego 

2.1. Dyplomacja jako instrument bezpieczeństwa narodowego 

2.2. Łańcuch wartości działań dyplomatycznych 

2.2.1. Pozyskiwanie wiedzy 

2.2.2. Rozpoznawanie działań sojuszników, przeciwników 

2.2.3. Kreowanie płaszczyzn współpracy, rywalizacji, konfrontacji, walki 

2.2.4. Przystępowanie do współpracy, rywalizacji, konfrontacji, walki 

2.2.5. Przeciwdziałanie zamiarom innych podmiotów 

2.2.6. Tworzenie komponentów siły oraz wpływu 

2.2.7. Tworzenie przekazu informacyjnego 

2.2.8. Analiza działań 

2.3. Łańcuch wartości działań operacyjnych sił zbrojnych 

2.4. Komunikacja strategiczna jako koordynator ogniw w łańcuchu wartości 

2.4.1. Zdefiniowanie komunikacji strategicznej  

Rozdział  3

Kontekst budowania kluczowych kompetencji bezpieczeństwa narodowego RP 

3.1.  Znaczenie wybranych zagrożeń militarnych dla kreowania kluczowych 

kompetencji bezpieczeństwa narodowego 

3.1.1. Zagrożenia dla Polski 

3.1.2. Postrzeganie wybranych zagrożeń militarnych 

3.1.3. Kompetencje i ich atrybuty w kontekście wybranych zagrożeń militarnych  

3.1.4. Poziom zagrożeń militarnych 

3.2.  Wpływ NATO na kreowanie kluczowych kompetencji bezpieczeństwa 

narodowego RP 

3.2.1. Ewolucja kompetencji NATO 

3.2.2. Relacje NATO–Polska 

3.2.3. Postrzeganie sił zbrojnych państw NATO 

3.2.4. Atrybuty kompetencji sił zbrojnych państw NATO 

Rozdział  4

Potencjał systemu bezpieczeństwa narodowego RP w odniesieniu do wybranych zagrożeń militarnych 

4.1. Postrzeganie systemu bezpieczeństwa narodowego RP 

4.2. Atrybuty tworzone przez kompetencje w systemie bezpieczeństwa narodowego 

4.3. Postrzeganie Sił Zbrojnych RP 

4.3.1. Atrybuty kompetencji Sił Zbrojnych RP 

4.3.2. Poziom przygotowania Sił Zbrojnych RP na wybrane zagrożenia militarne 

4.4. Trendy w kreowaniu kompetencji systemu bezpieczeństwa narodowego 

Podsumowanie 

Bibliografia  

Spis rysunków, schematów i tabel 

Aneks. Opis badań własnych

Aneks dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie: 

http://www.difin.pl/strona/materialy-inne

Nie znaleziono szczegółowych informacji o autorze

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line