Strona główna | Bezpieczeństwo | Kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa narodowego
Kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa narodowego
Autor: Jarosław Gryz, Aneta Nowakowska-Krystman, Łukasz Boguszewski
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-459-8
Data wydania: 2017
Liczba stron: 208/B5
Oprawa: miękka
Cena: 45,00 zł 40,50 zł
Dostępność: 24 godziny
Materiały dodatkowe (1): Pobierz materiały dodatkowe

Poleć znajomemu

Do schowka

Autorzy książki tworzą podstawy wiedzy z zakresu określenia oraz posługiwania się w praktyce terminem „kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa narodowego". Monografia w sposób nowatorski wypełnia lukę wiedzy w obszarze kreowania środowiska systemu. Jej rezultatem jest trwały efekt w postaci podnoszenia kwalifikacji kadr zajmujących się problematyką bezpieczeństwa w Polsce w różnego typach instytucjach państwa.

Książka adresowana jest do pracowników i funkcjonariuszy administracji rządowej i wojska.

Lista załączników do pobrania z witryny internetowej wydawnictwa Difin http://www.ksiegarnia.difin.pl/strona/materialy-inne:

Aneks. Opis badań własnych

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział 1. Bezpieczeństwo narodowe w ujęciu kompetencyjnym  

1.1. Państwo i jego bezpieczeństwo  
1.2. Metodologiczne podstawy ujęcia kompetencyjnego  
1.3. Wymiar kompetencyjny państwa, bezpieczeństwa i interesów narodowych
1.3.1. Kreowanie polityki bezpieczeństwa narodowego  
1.3.2. System bezpieczeństwa narodowego RP

Rozdział 2. Kompetencje wybranych procesów zapewniania bezpieczeństwa narodowego

2.1. Dyplomacja jako instrument bezpieczeństwa narodowego
2.2. Łańcuch wartości działań dyplomatycznych
2.2.1. Pozyskiwanie wiedzy
2.2.2. Rozpoznawanie działań sojuszników, przeciwników
2.2.3. Kreowanie płaszczyzn współpracy, rywalizacji, konfrontacji, walki
2.2.4. Przystępowanie do współpracy, rywalizacji, konfrontacji, walki
2.2.5. Przeciwdziałanie zamiarom innych podmiotów
2.2.6. Tworzenie komponentów siły oraz wpływu
2.2.7. Tworzenie przekazu informacyjnego
2.2.8. Analiza działań
2.3. Łańcuch wartości działań operacyjnych sił zbrojnych
2.4. Komunikacja strategiczna jako koordynator ogniw w łańcuchu wartości
2.4.1. Zdefiniowanie komunikacji strategicznej  

Rozdział 3. Kontekst budowania kluczowych kompetencji bezpieczeństwa narodowego RP

3.1. Znaczenie wybranych zagrożeń militarnych dla kreowania kluczowych kompetencji bezpieczeństwa narodowego
3.1.1. Zagrożenia dla Polski
3.1.2. Postrzeganie wybranych zagrożeń militarnych
3.1.3. Kompetencje i ich atrybuty w kontekście wybranych zagrożeń militarnych  
3.1.4. Poziom zagrożeń militarnych
3.2. Wpływ NATO na kreowanie kluczowych kompetencji bezpieczeństwa narodowego RP
3.2.1. Ewolucja kompetencji NATO
3.2.2. Relacje NATO–Polska
3.2.3. Postrzeganie sił zbrojnych państw NATO
3.2.4. Atrybuty kompetencji sił zbrojnych państw NATO

Rozdział 4. Potencjał systemu bezpieczeństwa narodowego RP w odniesieniu do wybranych zagrożeń militarnych

4.1. Postrzeganie systemu bezpieczeństwa narodowego RP
4.2. Atrybuty tworzone przez kompetencje w systemie bezpieczeństwa narodowego
4.3. Postrzeganie Sił Zbrojnych RP
4.3.1. Atrybuty kompetencji Sił Zbrojnych RP
4.3.2. Poziom przygotowania Sił Zbrojnych RP na wybrane zagrożenia militarne
4.4. Trendy w kreowaniu kompetencji systemu bezpieczeństwa narodowego

Podsumowanie
Bibliografia  
Spis rysunków, schematów i tabel
Aneks. Opis badań własnych
Aneks dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie: http://www.difin.pl/strona/materialy-inne

Jarosław Gryz

prof. dr hab. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor oraz doktor habilitowany nauk politycznych, profesor nauk społecznych. Zainteresowania naukowe koncentruje na bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym. W latach 1995 – 2000 pracownik Departamentu Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON. W latach 2001 - 2016 pracownik Akademii Obrony Narodowej, obecnie Akademii Sztuki Wojennej. W swojej karierze zawodowej związany z ośrodkami naukowymi, Warszawy, Łodzi, Rzeszowa. Uczestnik oraz współprowadzący specjalistycznych kursów Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz United States Institute for Peace. Autor licznych publikacji i prac poświęconych problematyce bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych.


Aneta Nowakowska-Krystman

dr, p.o.kierownika Katedry Systemów Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.


Łukasz Boguszewski

mgr inż., doktorant, główny specjalista w sekretariacie sekretarza stanu Ministerstwa Obrony Narodowej.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line