Strona główna | Bezpieczeństwo | Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku
Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku
Autor: Sebastian Wojciechowski, Artur Wejkszner redakcja naukowa
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-811-7
Data wydania: 2013
Liczba stron: 454/B5
Oprawa: miękka
Cena: 80,00 zł 72,00 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Publikacja jest zwieńczeniem projektu badawczego realizowanego przez przedstawicieli różnych środowisk naukowych i instytucji rządowych. Do głównych jej celów zaliczyć można po pierwsze – ukazanie różnorodnych aspektów współczesnego bezpieczeństwa Polski takich, jak choćby wymiar militarny, polityczny, ekonomiczny, społeczny itp.

Cel drugi to zaprezentowanie korelacji występujących na linii stan i poczucie bezpieczeństwa w Polsce. Natomiast cel trzeci bazuje na wykorzystaniu rozważań teoretycznych z zakresu bezpieczeństwa w praktyce, choćby w oparciu o omówiony w pracy pentagonalny model bezpieczeństwa.

Tak nakreślone spektrum problemów powoduje, iż powyższa publikacja adresowana jest do bardzo szerokiego grona odbiorców, zarówno specjalistów zajmujących się na co dzień problematyką bezpieczeństwa, elit politycznych, dziennikarzy, jak i, a może przede wszystkim, studentów różnych kierunków, w tym bezpieczeństwa narodowego, stosunków międzynarodowych, politologii. Można ją rekomendować wszystkim zainteresowanym tak bezpieczeństwem Polski, jak i bezpieczeństwem w Polsce.

Spis treści:
 
Słowo wstępne
 
Sebastian Wojciechowski
Stan i poczucie bezpieczeństwa w Polsce. Pentagonalny model bezpieczeństwa
 
Krzysztof Malinowski
Polska kultura bezpieczeństwa: historyczne reminiscencje i polityczne realia
 
Jarosław J. Piątek
Bezpieczeństwo Polski w kontekście udziału w operacjach pokojowych NATO i UE
 
Radosław Grodzki
Polityka militarna Polski jako element euroatlantyckiej doktryny współczesnego
bezpieczeństwa
 
Beata Przybylska-Maszner
Bezpieczeństwo Polski a wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej
 
Janusz Karwat
Problemy bezpieczeństwa podczas prezydencji Polski w Radzie Europejskiej
 
Artur Wejkszner
Zagrożenia asymetryczne a bezpieczeństwo Polski
 
Bogusław Pacek
Rola Sił Zbrojnych RP w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 
Radosław Grodzki, Krzysztof Malinowski
System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa a problemy zarządzania kryzysowego
 
Jacek Sobczak
Wymiar sprawiedliwości w systemie bezpieczeństwa państwa
 
Anna Potyrała
Prawne aspekty bezpieczeństwa Polski
 
Piotr T. Borek
Przestępczość w Polsce i główne jej przejawy
 
Krzysztof Szewior
Bezpieczeństwo społeczne państwa narodowego. Przykład Polski
 
Joanna Dobrowolska-Polak
Polityka migracyjna a bezpieczeństwo społeczne Polski
 
Ireneusz Jaźwiński
Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski. Strategiczne aspekty i wyzwania
 
Przemysław Osiewicz
Bezpieczeństwo energetyczne Polski: wymiar wewnętrzny i wymiar zewnętrzny
 
Jerzy Konieczny
Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w sieci ochrony infrastruktury krytycznej
 
Jędrzej Skrzypczak
Europejska architektura bezpieczeństwa teleinformacyjnego jako fundament rozwoju społeczeństwa informacyjnego
 
Radosław Fiedler
Bezpieczeństwo religijne. Zagrożenie radykalizmem religijnym w Polsce
 
Adrian K. Siadkowski
Bezpieczeństwo w polskiej komunikacji lotniczej
 
Noty biograficzne
Bibliografia

Sebastian Wojciechowski

kierownik Zakładu Studiów Strategicznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Departamentu Stanu USA. Laureat nagrody naukowej Prezesa Rady Ministrów RP. Profesor Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Były Dziekan Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Redaktor naczelny „Przeglądu Strategicznego’’. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Członek m.in.: Komisji Bałkanistyki PAN, Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, Rady Programowej Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej, Rady Naukowej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Rady Naukowej Instytutu Zachodniego. Zainteresowania badawcze: wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej; bezpieczeństwo i polityka zagraniczna Polski; tendencje integracyjne i dezintegracyjne w Europie w tym m.in.: nacjonalizm, terroryzm czy zagrożenia asymetryczne; prognostyka i symulacje międzynarodowe.

Artur Wejkszner

politolog, profesor nadzwyczajny UAM, doktor habilitowany w Zakładzie Studiów Strategicznych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących współczesnych stosunków międzynarodowych oraz problematyki terroryzmu międzynarodowego i islamskiego radykalizmu.


» Jacek Potocki, www.decydent.pl, Lektury decydenta »

 Wstecz
Koszyk pusty

Zaproszenie na Warszawskie Targi Książki

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia stoiska wydawnictwa Difin w dniach 17-20.05.2018.
Stoisko numer 5/BK.

Kiermasz taniej książki

Gdzie kupić

Facebook

 

Bestsellery

Dla przyszłych autorów


» Wydaj książkę w Difinie

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line