Strona główna | Bezpieczeństwo | Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania
Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania
Autor: Sebastian Wojciechowski, Anna Potyrała redakcja naukowa
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7930-355-7
Data wydania: 2014
Liczba stron: 262/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

W publikacji skoncentrowano się na problematyce współczesnych wyzwań i zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa Polski. Wśród poruszonych kwestii zaprezentowano między innymi płaszczyznę: polityczną, militarną, ekonomiczno-społeczną, prawną, zdrowotną, teleinformatyczną i inne. Zostały one ukazane zarówno w kontekście sytuacji wewnętrznej, jak również w odniesieniu do zmian zachodzących w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa Polski.

Opracowanie omawia w szczególności:

- „twarde” wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski (np. terroryzm) oraz zagrożenia „miękkie”(związane np. z: bezpieczeństwem ludzkim, polityką bezpieczeństwa ekonomicznego czy bezpieczeństwem teleinformatycznym) oraz wskazali zachodzące między nimi interakcji,
- nie tylko przyczyny czy skalę wyzwań i zagrożeń, ale również zalecenia i prognozy dotyczące ich zapobiegania oraz zwalczania.

Spis treści:

Słowo wstępne Ministra Obrony Narodowej

Wprowadzenie
Ryszard Zięba

INTRODUCTION

Treść i zakres pojęcia „bezpieczeństwo Polski”
Jacek Pawłowski

Międzynarodowe i narodowe dylematy bezpieczeństwa na początku drugiej dekady XXI wieku
Wojciech Kostecki

Bezpieczeństwo Polski a dynamika stosunków międzynarodowych
Jadwiga Kiwerska

Kwestie bezpieczeństwa w stosunkach polsko-amerykańskich. Trendy i perspektywy
Sebastian Wojciechowski

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP a problemy i wyzwania w zakresie WPBiO Unii Europejskiej
Waldemar Sługocki

Polityka spójności Unii Europejskiej a bezpieczeństwo ekonomiczne Polski
Jacek Sobczak

Mniejszości narodowe zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski?
Bogusław Pacek

Możliwości sił zbrojnych RP w przeciwdziałaniu zagrożeniom niemilitarnym dla bezpieczeństwa wewnętrznego Polski
Rafał Batkowski

Przeciwdziałanie terroryzmowi w lokalnym wymiarze – wybrane elementy badań własnych
Artur Wejkszner

Ewolucja zagrożenia dżihadystycznego w Europie a bezpieczeństwo Polski    
Adrian Siadkowski

Bezpieczeństwo a ochrona lotnictwa cywilnego. Akty bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym i metoda ich badania
Mirosław Skarżyński

Autorzy

Bibliografia (wybór)
 

Sebastian Wojciechowski

kierownik Zakładu Studiów Strategicznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Departamentu Stanu USA. Laureat nagrody naukowej Prezesa Rady Ministrów RP. Profesor Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Były Dziekan Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Redaktor naczelny „Przeglądu Strategicznego’’. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Członek m.in.: Komisji Bałkanistyki PAN, Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, Rady Programowej Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej, Rady Naukowej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Rady Naukowej Instytutu Zachodniego. Zainteresowania badawcze: wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej; bezpieczeństwo i polityka zagraniczna Polski; tendencje integracyjne i dezintegracyjne w Europie w tym m.in.: nacjonalizm, terroryzm czy zagrożenia asymetryczne; prognostyka i symulacje międzynarodowe.

Anna Potyrała

politolog, prawnik, profesor w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Prowadzi badania z zakresu niedobrowolnych migracji, międzynarodowego sądownictwa karnego oraz wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej.

» Maciej Magiera, Przegląd Strategiczny nr 8/2015 »
» Paulina Stepska, www.uniaeuropejska.org »


prof. zw. dr hab. Bogdan Koszela:

Redaktorom tomu udało się zgromadzić zespół kompetentnych naukowców i praktyków wywodzących się z różnych polskich środowisk i instytucji posiadających olbrzymie doświadczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne w zakresie problematyki bezpieczeństwa państwa. Zróżnicowany dobór autorów pokazuje jednocześnie skalę problemów, z którymi konfrontowana jest Polska. Mamy tu specjalistów nie tylko od bezpieczeństwa militarnego, ekonomicznego, ale również społecznego, zdrowotnego i tego związanego z ruchem lotniczym. Grono doświadczonych naukowców i praktyków mających na swoim koncie niemały dorobek naukowy jest zarazem gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego i warsztatowego recenzowanych tekstów. Praca charakteryzuje się wysokim poziomem erudycji i wiedzy. Stanowi spore osiągnięcie i postęp w polskich badaniach nad szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Pokazuje aktualność zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa polskiego i zarazem nakreśla kierunki koniecznych przeciwdziałań.

 Wstecz
Koszyk pusty

Zaproszenie na konferencję

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
OBLICZA WSPÓŁCZESNEGO TERRORYZMU
23-24.04.2018
Biblioteka Główna AszWoj


więcej szczegółów »

Kiermasz taniej książki

Gdzie kupić

Facebook

 

Bestsellery

Dla przyszłych autorów


» Wydaj książkę w Difinie

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line