Strona główna | Bezpieczeństwo | Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem
Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem
Autor: Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz redakcja naukowa
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-883-4
Data wydania: 2013
Liczba stron: 197/B5
Oprawa: miękka
Cena: 38,00 zł 34,20 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Analiza informacji we współczesnym świecie to mierzenie się nie tylko z poszukiwaniem wzorców i trendów, z łączeniem pozornie oderwanych przesłanek, przysłowiowym „łączeniem kropek”. To także, a może przede wszystkim, próba wydobycia ze wszechogarniającego, oszałamiającego szumu niekończących się strumieni informacyjnych tych źródeł, które stanowią o realnej wartości dodanej produktu analitycznego.

Spis treści:
 
Wstęp
 
Część I. Metodologiczne aspekty analizy informacji
 
1. Analityk informacji w administracji rządowej
Tomasz R. Aleksandrowicz
 
2. Cykl analityczny jako narzędzie w zarządzaniu bezpieczeństwem
Paulina Piasecka
 
3. Procesy decyzyjne w organizacji. Decydowanie w sytuacjach trudnych
Krzysztof Liedel
 
4. Analiza kryminalna. Zarys
Andrzej Mroczek
 
5. Automatyzacja procesu wywiadu jawnoźródłowego w ramach działalności wywiadowczej i walki z terroryzmem
Tomasz Serafin
 
6. Analiza ryzyka w zarządzaniu kryzysowym
Bogusław Szlachcic
 
Część II. Praktyczne aspekty analizy informacji
 
1. Rola analizy informacji w public relations
 Marek Gieorgica
 
2. Wykorzystanie analizy kryminalnej w Straży Granicznej
Dariusz Wiśniewski
 
3. Upowszechnianie informacji w działalności analitycznej organizacji typu think tank. Przykład Fundacji Amicus Europae
Tomasz Niedziółka
 
4. Analiza informacji w polityce energetycznej metodą studium przypadku: Jamał II, informacja i dezinformacja
Dominik Smyrgała
 
5. Osobowe źródła informacji i dane satelitarne w „otwartej” analizie kierunków rozwoju programów jądrowych i systemu zapobiegania proliferacji – przykłady i zależności
Łukasz Tolak
 
Zakończenie
Bibliografia

Krzysztof Liedel

doktor w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem, prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, ekspert w zakresie analizy informacji, szczególnie w obszarze analizy decyzyjnej. Stażysta w Narodowym Centrum Kontrterrorystycznym w USA. Były naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas, Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem CC. Wykładowca Collegium Civitas. Autor i współautor wielu publikacji na temat terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, a także na temat analizy informacji.


Paulina Piasecka

absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, analityk, specjalistka w zakresie walki informacyjnej i bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Stypendystka programu Departamentu Stanu USA „International Visitor Leadership Program” w obszarze cyberbezpieczeństwa. Były główny specjalista w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Obecnie Zastępca Kierownika Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas, Zastępca Dyrektora CBnT ds. Programowych, wykładowca Collegium Civitas. Współautorka i redaktor publikacji nt. walki informacyjnej, analizy informacji oraz międzynarodowego terroryzmu i zwalczania tego zjawiska.


Tomasz R. Aleksandrowicz

doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, specjalista z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Profesor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, dziekan Wydziału Administracji AH, pracownik Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, wykładowca Collegium Civitas w Warszawie, stały współpracownik Instytutu Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Członek Rady Programowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas. W grudniu 2010 r. został przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powołany na zastępcę Przewodniczącego Zespołu Koncepcji Działania Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line