Strona główna | Bankowość | Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych
Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych
Autor: Irena Pyka, Aleksandra Nocoń, Janusz Cichy, Anna Pyka
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-590-8
Data wydania: 2018
Liczba stron: 246/B5
Oprawa: miękka
Cena: 59,00 zł 53,10 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Przedmiotem monografii są zmiany własnościowe zachodzące w polskim sektorze bankowym, skoncentrowane szczególnie na problemach jego repolonizacji. Autorzy podejmują próbę zdefiniowania pojęcia "repolonizacji sektora bankowego" jako kategorii finansowej, wyodrębniając ją z pojęcia domestykacji, wskazują motywy repolonizacji, dylematy, koncentrując także uwagę na konsekwencjach zwiększenia udziału polskiego kapitału finansowego w bankach krajowych. W monografii szeroko analizuje się przesłanki, cele i czynniki ryzyka repolonizacji sektora bankowego, a w części praktycznej identyfikuje się jego siłę kapitałową i zmiany struktury własnościowej, które miały miejsce w latach 1990-2016.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Identyfikacja procesu repolonizacji sektora bankowego

1.1. Od transformacji systemowej w Polsce do repolonizacji sektora bankowego
1.2. Repolonizacja czy domestykacja. Pojęcie, cele i formy
1.3. Przesłanki repolonizacji w polskim sektorze bankowym
1.4. Repolonizacja, nacjonalizacja, renacjonalizacja czy upaństwowienie
1.5. Repolonizacja a konsolidacja sektora bankowego
1.6. Mierniki i wskaźniki procesu repolonizacji banków krajowych
1.7. Czynniki ryzyka repolonizacji banków krajowych

Rozdział 2. Analiza siły kapitałowej banków komercyjnych i sektora bankowego w Polsce

2.1. Mapa kapitału bankowego w latach 1990–2016
2.2. Zmiany struktury właścicielskiej banków komercyjnych w Polsce
2.3. Siła i struktura kapitałowa polskiego sektora bankowego
2.4. Determinanty zmian poziomu i struktury kapitału bankowego w Polsce

Rozdział 3. Determinanty zmian siły kapitałowej polskiego sektora bankowego

3.1. Skutki globalnego kryzysu finansowego dla  polskiego sektora bankowego. Za i przeciw repolonizacji
3.2. Motywacja czy demotywacja zagranicznych akcjonariuszy w kształtowaniu siły kapitałowej banków krajowych. Atrakcyjność inwestycyjna polskiego sektora bankowego
3.3. Czynnik polityczny w procesie repolonizacji banków krajowych
3.4. Rola kapitału państwowego w procesie zmian struktury własnościowej polskiego sektora bankowego

Rozdział 4. Siła kapitałowa pozabankowych instytucji finansowych w procesie repolonizacji banków

4.1. Analiza zmian poziomu i struktury kapitałowej pozabankowych instytucji finansowych
4.2.Struktura własnościowa kapitału pozabankowych instytucji finansowych
4.3. Motywy i przesłanki zmian struktury własnościowej w pozabankowych instytucjach finansowych

Rozdział 5. Analiza przypadków repolonizacji banków

5.1. Przejęcie udziałów Grupy UniCredit w Banku Pekao S.A. przez PZU S.A. i Polski Fundusz Rozwoju S.A.
5.2. Nabycie udziałów w Alior Banku S.A. przez PZU S.A.
5.3. Przejęcie Banku BPH S.A. (wydzielonej części) oraz Meritum Banku ICB S.A. przez Alior Bank S.A.
5.4. Przejęcie Nordea Bank Polska S.A. przez PKO BP S.A.
5.5. Przejęcie Raiffeisen-Leasing Polska  S.A. przez PKO Leasing S.A.
5.6. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis schematów
Spis tabel
Spis wykresów

Irena Pyka

prof. dr hab., kierownik Katedry Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W badaniach naukowych koncentruje się na problemach funkcjonowania sektora bankowego i rynku finansowego. Prowadzone przez prof. Irenę Pyka badania, jak też jej publikacje, dotyczą głównie zagadnień z zakresu: bankowości centralnej, w tym polityki monetarnej, jej naukowych teorii, instytucjonalizacji i instrumentalizacji; interakcji oddziaływania banku centralnego na gospodarkę, banki komercyjne i podmioty rynku pieniężnego; dyscypliny regulacyjnej i rynkowej w sektorze bankowym; alokacji kapitału bankowego; funkcjonowania rynku pieniężnego i kapitałowego.


 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line