Strona główna | Bankowość | Bankowość bez tajemnic
Bankowość bez tajemnic
Autor: Małgorzata Zaleska redakcja naukowa
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-8085-158-0
Data wydania: 2016
Liczba stron: 97/122x194 mm
Oprawa: miękka
Cena: 26,00 zł 23,40 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Poradnik w sposób prosty i rzetelny przedstawia podstawowe informacje niezbędne klientowi współczesnego banku. Klient banku powinien bowiem liczyć przede wszystkim na własną wiedzę, gdyż nawet najlepsze regulacje nie są w stanie ochronić go przed ryzykiem. W poradniku znaleźć można m.in. wykaz najważniejszych zasad, których należy przestrzegać w kontaktach z bankami, wskazówki, jak nie stać się klientem upadającego banku, informacje, do jakich instytucji można złożyć skargę na banki. Ważną częścią poradnika są także informacje dotyczące bezpiecznego lokowania pieniędzy oraz zaciągania kredytów i pożyczek, a także korzystania z bankowości elektronicznej. Poradnik ten podpowiada zatem, jak nie wpaść w kłopoty finansowe wynikające z nadmiernego zadłużenia.

Patron wydania:

Spis treści:

Wprowadzenie
 
Kompendium wiedzy – kliencie musisz to wiedzieć
Małgorzata Zaleska
 
Ochrona instytucjonalna klienta bankowego  
Małgorzata Zaleska
 
Ocena sytuacji finansowej banku  
Małgorzata Zaleska
 
Źródła informacji
System wczesnego ostrzegania, czyli jak nie zostać klientem bankrutującego banku
 
System gwarantowania depozytów  
Małgorzata Zaleska

System rekompensat strat inwestorom  
Małgorzata Zaleska
 
Produkty lokacyjno-inwestycyjne  
Izabela Pruchnicka-Grabias
 
Lokaty tradycyjne
Lokaty w walutach obcych
Lokaty połączone z innymi produktami
Lokaty w połączeniu z polisą ubezpieczeniową
Fundusze inwestycyjne
Obligacje skarbowe
Zysk – ryzyko – płynność – czas inwestycji
 
Instrumenty kredytowe  
Jan Koleśnik
 
Kredyt bankowy a pożyczka
Zdolność kredytowa
Kredyt konsumencki
Kredyt mieszkaniowy
Odwrócony kredyt hipoteczny
 
Bankowość elektroniczna  
Emil Ślązak
 
Bankowość internetowa
Karty płatnicze
 
Rekomendowane strony WWW

Małgorzata Zaleska

absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1995 r. ukończyła Study Course in Economic Policy oraz Study Course in Economic Policy for Central and Eastern European Countries w Japonii. W kolejnym roku ukończyła Podyplomowe Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Stopnie i tytuł naukowy uzyskała odpowiednio: w 1997 r. - stopień doktora nauk ekonomicznych, w 2000 r. - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - finansów i bankowości, w 2004 r. - tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. W 2006 r. została awansowana na stanowisko profesora zwyczajnego SGH.

Jest autorką ponad 350 pozycji naukowych i popularno - naukowych, przede wszystkim na temat sieci bezpieczeństwa rynków finansowych, organizacji i regulacji nadzoru nad rynkiem bankowym oraz systemu gwarantowania depozytów, a także identyfikacji ryzyka upadłości banków.

 Wstecz

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również

ABC kreatywności Krzysztof J. Szmidt cena 38,70 zł
43,00 zł
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line