abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Cicirko Tomasz

dr hab. prof. SGH, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Autor ponad siedemdziesięciu publikacji i opracowań naukowych, kierownik kilkunastu badań statutowych i własnych z zakresu zarządzania kapitałem w banku, płynności finansowej przedsiębiorstw czy leasingu. Od wielu lat łączy wiedzę teoretyczną z zakresu finansów i rachunkowości z praktyką gospo- darczą (współpracuje z firmami doradczymi i konsultacyjnymi, pełni odpowiedzialne funkcje, zasiadając w radach nadzorczych, zajmuje kierownicze stanowiska w instytucjach finansowych – w obszarze finansów, controllingu i ryzyka). Obecnie dyrektor finansowy w jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. Współpracuje z firmami doradczymi oraz prowadzi szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstwa i controllingu.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line