abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Balewski Błażej

doktor nauk ekonomicznych, kanclerz Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie oraz adiunkt w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu problematyki historii myśli społecznej, w tym polityki gospodarczej i polityki zatrudnienia, oraz zajmuje się działalnością naukowo-badawczą. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z problematyką przeciwdziałania bezrobociu i HR-u.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line