abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Banasik Mirosław

doktor habilitowany w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, absolwent studiów doktoranckich Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i podyplomowych studiów polityki obronnej Akademii Obrony NATO w Rzymie. Zajmował szereg stanowisk dowódczych i sztabowych. Był między innymi zastępcą Polskiego Narodowego Przedstawiciela Wojskowego przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił NATO w Europie, szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON i Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej. Jego dorobek naukowy obejmuje 8 monografii i ponad 60 opublikowanych w Polsce i za granicą opracowań naukowych dotyczących problematyki związanej z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, zarządzaniem kryzysowym, planowaniem strategicznym i wojnami hybrydowymi.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line