abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Moczydłowska Joanna M.

prof. nadzw. dr hab. Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania Politechniki Białostockiej. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia, habilitacja z nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Specjalizacja: psychologia organizacji oraz zarządzanie kapitałem ludzkim. Nauczyciel akademicki, autorka programów studiów podyplomowych (m.in. Uczelnia Łazarskiego, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk) doradca personalny, konsultant, trener. Autorka licznych prac naukowych i popularno-naukowych dotyczących, między innymi, nowych koncepcji zarządzania ludźmi, a zwłaszcza zarządzania talentami, zarządzania relacjami, motywowania pracowników, zarządzania kompetencjami zawodowymi, roli intuicji i kreatywności w zarządzaniu.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line