abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Sarnacka Emilia

doktor nauk o zdrowiu, magister prawa. Asystent w Zakładzie Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Asystent w Zakładzie Prawa, Ekonomiki i Zarządzania, Szkoła Zdrowia Publicznego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Naukowo zajmuje się prawem medycznym, w szczególności zasadami wykonywania zawodów medycznych oraz regulacjami prawnymi z zakresu telemedycyny. Stypendystka staży na Uniwersytecie w Bergen (fundusze norweskie, temat: prawo biomedyczne) i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (fundusze europejskie, temat: bioetyka). Członek European Association of Health Law.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line