abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Ciesielska Dorota

doktor nauk ekonomicznych (SGH, 2009). Od 2009 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Zarządzania Wartością działającym w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz wspólnikiem i partnerem zarządzającym w spółce analityczno-konsultingowej SEENDICO. Uczestniczyła w wielu projektach badawczych i analitycznych o charakterze makro- i mikroekonomicznym. Obecnie jest kierownikiem projektu badawczego fi nansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie pt. „Modele ekspansji kapitałowej polskich przedsiębiorstw”.


Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line