abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Sikora-Gaca Małgorzata

doktor nauk politycznych; specjalista ds. funduszy unijnych. W 2007 roku ukończyła Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, uzyskując tytuł magistra politologii (specjalność: Integracja Europejska). W 2008 rozpoczęła staż naukowy w Ambasadzie RP w Republice Mołdawii. W 2010 roku na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK obroniła dysertację doktorską. Od 2011 adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej. Głównym obszarem zainteresowań badawczych autorki są systemy polityczne i partyjne Europy Południowo-Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej oraz Fundusze Europejskie. Tematyką tych ostatnich zajmuje się od 2007 roku, co przekłada się na współpracę w tym zakresie z licznymi podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi. Opiekun specjalizacji Zarządzanie Projektami Europejskimi na kierunku Europeistyka w IPSiSM PK. Prowadzi szkolenia z pisania projektów unijnych, ich realizacji i rozliczania.


Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line