abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Rudowski Tomasz

dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, pełni funkcję kierownika Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej IPS iR UW oraz Podyplomowego Studium Arteterapii Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Autor wielu książek naukowych.


Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line