abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Szymczak Wiesław

profesor Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Stosowaniem statystyki matematycznej zajmuje się bez mała 40 lat. Współpracuje z psychologami z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz pedagogami z Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, a także z naukowcami z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. W ramach tej współpracy prowadzi analizy statystyczne danych medycznych, toksykologicznych, epidemiologicznych, biologicznych, psychologicznych. Dotychczas przeprowadził analizy statystyczne do ponad stu doktoratów i kilkunastu prac habilitacyjnych i działalność tę prowadzi nadal. Jako konsultant naukowy współpracował z Politechniką Opolską i Politechniką Częstochowską. Autor i współautor 340 publikacji naukowych.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line