abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Ploch Leszek

dr hab., prof. UPH w Siedlcach. Specjalizuje się w upowszechnianiu edukacji artystycznej osób z niepełnosprawnością. Interesuje się pedagogiką specjalną oraz pracą socjalną w aspekcie jakości życia i usamodzielniania przez sztukę osób dotkniętych niepełnosprawnością. Założyciel i prowadzący wiele placówek kulturalno-oświatowych na rzecz osób z niepełnosprawnością, m.in. Ogólnopolski Teatr N, Integracyjny Zespół Pieśni i Tańca MAZOWIACY, Studio Pantomimy. Jest autorem kilku książek. W naukowym dorobku ma także ponad sto artykułów opublikowanych w kraju i poza granicami. Odbywał staże naukowe w Uniwersytecie w Dortmundzie, Berlinie oraz prowadził wiele projektów międzynarodowych, m.in. w Szwecji, Grecji, Niemczech i na Słowacji.


Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line