abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Kreczmańska-Gigol Katarzyna

dr hab. prof. SGH. Zatrudniona w Instytucie Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert w zakresie zarządzania płynnością finansową, faktoringu, windykacji należności i źródeł finansowania. Od wielu lat prowadzi wykłady, szkolenia i konsultacje dla środowiska biznesu. Członek wspierający Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych. Wieloletni praktyk gospodarczy. Aktualnie dyrektor zarządzający Pionem Finansów w Poczcie Polskiej. Autorka ponad stu publikacji naukowych z dziedziny finansów, w tym autorka i redaktor naukowy 17 monografii. Najnowsze z nich to: Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności; Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie oraz Skarbnik korporacyjny.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line