abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Korombel Anna

prof. dr hab. Kierownik Katedry Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości Politechniki Częstochowskiej. Zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze zintegrowanego zarządzania ryzykiem ERM (Enterprise Risk Management) i łączącego się z tym procesem pojęcia apetytu na ryzyko. Posiada międzynarodowy certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE 2 Foundation. Autorka ponad 90 publikacji naukowych. W 2008 roku napisana przez nią książka pt. Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance, wydana w Difinie, zdobyła I Nagrodę w organizowanym przez Gazetę Prawną Konkursie Złote Skrzydła za ”najlepszą fachową książkę młodego autora” w kategorii Zarządzanie. Jest autorką pionierskich badań w Polsce dotyczących holistycznego podejścia do apetytu na ryzyko, których wyniki zostały przedstawione w monografii pt. Apetyt na ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line