abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Jegier Aneta

doktor nauk humanistycznych, starszy wykładowca w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Autorka książek i artykułów dotyczących wspomagania dzieci w dobrym funkcjonowaniu w domu, przedszkolu i szkole. W swoich publikacjach porusza zagadnienia wychowania i kształcenia małych dzieci, jak również zagrożeń związanych z przemianami kulturowymi i edukacyjnymi.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line