abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Górak-Sosnowska Katarzyna

dr hab. prof. SGH, humanistka i ekonomistka (habilitacja z religioznawstwa - UJ, doktorat z nauk ekonomicznych - SGH); absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych oraz Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Od 2002 r. pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.. W październiku 2016 r. została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Socjologii Ekonomicznej (IFSiSE). Od 2012 r. jest Prodziekanem Studium Magisterskiego SGH.

Autorka ponad 100 publikacji naukowych na temat społeczno-ekonomicznych problemów Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, muzułmańskiej kultury popularnej oraz islamu i muzułmanów w Polsce i na Zachodzie. Wydała cztery monografie, kilka prac zbiorowych oraz liczne materiały z zakresu edukacji międzykulturowej i rozwojowej. Członek redakcji kwartalnika „Studia i Prace" oraz "Warsaw Forum of Economic Sociology" (wyd. SGH) oraz „International Journal of Area Studies” (wyd. Vytautas Magnus University, Litwa).

Obok pracy dydaktycznej prowadzi warsztaty edukacyjne, głównie wokół projektu „W kręgu kultury islamu". Komentuje bieżące wydarzenia krajowe i międzynarodowe dotyczące świata islamu w polskich środkach masowego przekazu. W wolnych chwilach prowadzi blog Dziekanatu Studiów Magisterskich “Po drugiej stronie okienka”.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line