abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Gołębiowski Grzegorz

dr hab., prof. WSFiZ, absolwent Szkoły Głównej Handlowej (SGH), profesor w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, wicedyrektor w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Autor lub współautor licznych publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych i audytu wewnętrznego.


Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line