abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Dochniak Marcin

mjr dr, absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Swoją drogę zawodową związał z jednostkami radioelektronicznymi sił powietrznych. Ukończył studia podyplomowe z zakresu przywództwa wojskowego i komunikacji. W 2018 roku Rada Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie nadała mu stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności w specjalności lotnictwo. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Obrony Narodowej, a następnie Akademii Sztuki Wojennej prowadzi wykłady zarówno w Polsce, jak i za granicą, w tym dla słuchaczy Estonian National Defence College w Tartu oraz General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania w Wilnie.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line