abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Sulimowska-Formowicz Monika

doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracuje w Katedrze zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa - jej determinant, pomiaru i budowania przewagi konkurencyjnej oraz strategii przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym. Prowadzi badania dotyczące uwarunkowań powodzenia międzyorganizacyjnych relacji koopeacyjnych, budowania kompetencji relacyjnych organizacji oraz roli zaufania w efektywnej współpracy gospodarczej.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line