abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Dzikowski Piotr

dr, adiunkt w Zakładzie Innowacji i Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Zielonogórskim. Prowadzona przez niego działalność naukowa zaowocowała opublikowaniem 57 recenzowanych prac naukowych z zakresu determinant działalności innowacyjnej przemysłu w Polsce, w tym 2 monografii naukowych i 16 artykułów w języku angielskim. Członek zespołu badawczego prowadzonego przez dr hab. Arkadiusza Świadka, w ramach którego badane są determinanty działalności innowacyjnej w regionalnych systemach innowacyjnych w Polsce. Autor prowadzi intensywną działalność międzynarodową w zakresie badawczo-naukowym i jako wykładowca.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line