abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Główka Cezary

absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej w zakresie matematyki stosowanej. W 2017 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Konkurencyjności Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest także autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jako przedsiębiorca w sektorze poligraficznym, w 2006 roku podjął inicjatywę klastrową i spopularyzował ją w środowisku przedsiębiorstw, administracji i nauki. Od 2007 roku jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie, które jest jedną z pierwszych inicjatyw klastrowych w Polsce. Był także członkiem założycielem Wielkopolskiego Centrum Klasteringu oraz Związku Pracodawców Klastry Polskie – organizacji integrujących środowiska gospodarki, administracji i nauki. Współpracował z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego jako ekspert ds. klasteringu oraz broker innowacji. Swoim doświadczeniem autor dzieli się z młodzieżą, pracując m.in. jako nauczyciel i organizator systemu kształcenia zawodowego.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line