abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Jurgilewicz Marcin

dr hab. prof. PRz, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa i Administracji na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, adwokat, mediator. Autor i współautor publikacji dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego, zwłaszcza bezpieczeństwa zgromadzeń, bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, jak też problematyki dotyczącej środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz wybranych zagadnień z zakresu prawa karnego i administracyjnego. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajduje się również instytucja mediacji jako jedna z polubownych form rozstrzygania konfliktów.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line