abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Sulowski Stanisław

prof. dr hab., dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Politolog, Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (1975). Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, do 2016 r. dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2010 roku kieruje Ośrodkiem Analiz Politologicznych UW. Redaktor naczelny kwartalnika Studia Politologiczne, redaktor serii wydawniczej w Peter Lang Verlag: Studies in Politics, Security and Society. Członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Konsul RP w Niemczech w latach 1991 - 1995. Członek Rady Programowej Center Francais de Berlin w Berlinie. Współzałożyciel Red Hispano Polca de Investigación Científica. Zainteresowania badawcze: problematyka niemiecka, integracja europejska, nauka o państwie oraz nauki o bezpieczeństwie. Kilkadziesiąt publikacji naukowych, w tym książki, artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych w języku polskim , niemieckim i angielskim.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line