abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Brol Michał

psycholog i politolog, pracuje na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Autor lub współautor ponad 20 artykułów i rozdziałów w recenzowanych publikacjach naukowych. Jego zainteresowania naukowe koncertują się w obszarze wpływu społecznego, funkcjonowania zespołów w organizacji, gotowości do sprzeciwu i wpływu mniejszości. Pasjonuje się wykorzystaniem filmu w edukacji i dydaktyce psychologii. Współpracuje z otoczeniem społecznym i biznesowym uczelni, w tym z organizacjami pozarządowymi, m.in. w ramach prowadzonych szkoleń, organizacji konferencji naukowych oraz wydarzeń popularyzujących psychologię. Współautor podręcznika "Psychologiczna praca z filmem".Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line