abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Zieniuk Paweł

biegły ­rewident, ­doktor­ nauk­ ekonomicznych, ­pracownik­ naukowo-dydaktyczny­ Katedry ­Rachunkowości­ Finansowej­ Uniwersytetu­ Ekonomicznego­ w Krakowie,­ wykładowca­ kursów­ certyfikowanych ­Stowarzyszenia­ Księgowych­ w Polsce. Autor­ i współautor­ licznych­ publikacji­ z zakresu­ rachunkowości­ i rewizji finansowej.­ Pracę­ naukowo-dydaktyczną­ łączy­ z praktyką­ zawodową, współpracuje­ z jednostkami ­audytorskimi,­ jest­ współwłaścicielem­ spółki­ usługowej­ prowadzącej­ księgi­ rachunkowe.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line