abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Szmajser Rafał

­dr, Starszy Dyrektor w firmie ­Capgemini­ będącej­ liderem­ nowoczesnych ­usług­ biznesowych ­w Polsce. ­W swojej­ roli ­jest ­odpowiedzialny­ za­ zakładanie centrów­ nowoczesnych ­usług­ biznesowych­ dla­ klientów, ­prowadzenie projektów ­konsultingowych ­z zakresu­ wdrażania­ automatyzacji,­ robotyzacji, transformacji ­i usprawnień­ procesów­ finansowych.­ Posiada ­dwudziestoletnie­ doświadczenie­ w dziedzinie­ zarządzania­ i finansów ­zdobyte­ w firmach ­takich­ jak­ BP­ oraz ­Slovnaft-MOL,­ gdzie­ m.in.­pełnił­ rolę­ Dyrektora Finansowego i Wiceprezesa­ Zarządu.­ W swoim­ ostatnim­ projekcie,­ będąc­ Dyrektorem­ Centrum ­Usług­ Wspólnych ­dla­ Zurich­ Insurance­ Company, był­ odpowiedzialny­ za­ otwarcie ­oraz ­zarządzanie­ centrum­ zatrudniającym prawie­ 200­ specjalistów­ finansowych.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line