abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Bissinger-Ćwierz Urszula

doktor nauk humanistycznych, psycholog, pedagog-muzyk, nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Jej szczególne zainteresowania koncentrują się wokół poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego szkolnictwa artystycznego, problematyki wychowawczej i profilaktycznej szkół muzycznych, plastycznych i baletowych oraz aktywnej metodyki pracy nauczycieli. Jest aktywnym uczestnikiem konferencji naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych. Prowadzi szeroką działalność szkoleniową, badawczą i publikacyjną. Jest autorką ponad 20 artykułów naukowych oraz trzech książek metodycznych: Aktywne działania przez sztukę. Chopinowskie inspiracje muzyczne (1999), Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą (2007), Psychopedagogiczne metody pracy z uczniem najmłodszym oraz uczniem ryzyka dysleksji w szkole muzycznej (2016).Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line