abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Drab Lech

doktor nauk o bezpieczeństwie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Absolwent Akademii Obrony NATO w Rzymie (Włochy), Geneva Centre for Security Policy, Politechniki Wrocławskiej oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Ukończył szereg kursów specjalistycznych w Holandii, Belgii, Szwajcarii i Niemczech. Były Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON, starszy doradca Stałego Przedstawiciela Polski przy UE w Brukseli (Belgia) oraz doradca wojskowy w Polskim Przedstawicielstwie Wojskowym przy Komitecie Wojskowym NATO w Brukseli (Belgia). Jako członek zespołu szkoleniowego mechanizmu Athena prowadził wykłady w Brukseli, Helsinkach, Poczdamie, w Montpellier i we Florencji. Przewodniczył komitetowi specjalnemu Athena podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Specjalizuje się w takich obszarach badawczych, jak: bezpieczeństwo międzynarodowe, polityka bezpieczeństwa NATO i UE, operacje pokojowe i dyplomacja obronna. Jest członkiem kolegium redakcyjnego publikacji „Polska dyplomacja wojskowa 1918–1945” oraz wielu publikacji na temat statusu i funkcjonowania attaché obrony oraz dyplomacji obronnej. Jest adiunktem Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Sztuki Wojennej.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line