abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Antolak-Szymanski Katarzyna

doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Jest radcą prawnym, mediatorem certy? kowanym w Polsce i w USA, asystentem sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Ma w dorobku, jako autorka i współautorka, wiele publikacji z zakresu mediacji oraz prawa pracy.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line