abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Lewandowska-Walter Aleksandra

psycholog, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Zakładzie Badań nad Rodziną i Jakością Życia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się problematyką relacji w rodzinie w sytuacji kryzysowej w ujęciu teorii systemowych. Autorka publikacji monograficznych, artykułów oraz narzędzi diagnostycznych dotyczących m.in. więzi uczuciowych dzieci z rodzicami doświadczającymi konfliktu małżeńskiego oraz relacji w rodzinie i pomiędzy rodzeństwem w sytuacji rozłąki z rodzicem. Jest członkiem polskich i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w opiniowaniu w sprawach rozwodowych. Prowadzi konsultacje dla par i rodzin w ujęciu systemowym.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line