abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Martynowicz Emilia

doktor psychologii, wieloletni pracownik Wydziału Nauk Społecznych i współpracownik Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, a także placówek o profilu neurologiczno-psychiatrycznym (jako specjalista z zakresu psychologii klinicznej), wieloletni współpracownik niepublicznych szkół wyższych oraz innych podmiotów prowadzących edukację w zakresie różnych dziedzin psychologii. Zainteresowania naukowe i badawcze ogniskuje wokół szeroko rozumianej problematyki psychologii osobowości, szczególnie psychologii procesów emocjonalno-motywacyjnych, poczucia sensu życia, wartości i celów życiowych – zwłaszcza młodzieży, psychologicznych problemów wynikających z globalizacji i modernizacji polskiego społeczeństwa, psychologicznych czynników sprzyjających modernizacji gospodarki. Pozazawodowe zainteresowania obejmują filozofię, historię starożytną i historię Polski, zaangażowanie w sprawy społeczne, życie na łonie natury, podróże.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line