abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Kuryś-Szyncel Karolina

ukończyła psychologię i filologię polską na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2005 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Jest autorką dwóch monografii, a także licznych artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą problematyki biograficznych uwarunkowań rozwoju i zmian o charakterze personalizacyjnym w dorosłości oraz znaczenia krytycznych wydarzeń w biegu życia zarówno w perspektywie jednostkowej, jak i rodzinnej. Aktualnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line