abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Carlos Jorge Lenczewski Martins
dr, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w której uzyskał również stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. W SGH prowadzi wykłady dotyczące m.in. rynku walutowego oraz handlu o wysokiej częstotliwości. Pracował w różnych instytucjach finansowych, w tym w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie był wiceprzewodniczącym międzyinstytucjonalnego zespołu roboczego ds. stabilności sektora finansowego komitetu ds. wprowadzenia euro w Rzeczypospolitej Polskiej.

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line