abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Poskrobko Bazyli

prof. dr hab., długoletni nauczyciel akademicki. Od piętnastu lat zajmuje się problemami zarządzania wiedzą oraz metodologią badań naukowych. W latach 2006–2016 na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku wykładał przedmioty: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie oraz Metodologia pracy naukowej. Od roku 2007 prowadzi zajęcia na studiach doktoranckich na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB z przedmiotów Nauka o kreowaniu wiedzy oraz Warsztat naukowca. Z zakresu tej tematyki opublikował kilkanaście artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych, w tym w materiałach VI Kongresu Nauk o Zarządzaniu.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line