abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
» Pokaż wszystkich


Informacje o autorze

Gromek Paweł

kpt. dr inż. W 2014 roku ukończył Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Organizacja masowej ewakuacji ludności w Polsce”. Od 2005 roku jest związany ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP), gdzie od 2011 roku, jako oficer Państwowej Straży Pożarnej, pracuje na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego. Pełni ponadto funkcję nieetatowego dowódcy sekcji w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SGSP. Prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. Ratownictwo w ochronie ludności i ochronie infrastruktury krytycznej, Preventive operations, Safety and security measures, Systemy informacji przestrzennej i Systemy komunikowania w kryzysie. Jest współzałożycielem i opiekunem Koła Naukowego Inżynierów Bezpieczeństwa, autorem lub współautorem ponad 50 publikacji naukowych i popularyzatorskich.Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line